Sáng tác: Thuỵ bất trước

 

睡不著

夜半聽雞聲

翻身睡不成

模糊慈母在

歡笑向兒行

                 (黃章興)

THUỴ BẤT TRƯỚC

Dạ bán thính kê thanh

Phiên thân thuỵ bất thành

Mô hồ từ mẫu tại

Hoan tiếu hướng nhi hành

KHÔNG NGỦ ĐƯỢC

(Nửa tối nghe gà gáy

Trở mình ngủ chẳng ngon

Mơ hồ nhìn thấy mẹ

Cười bước tới bên con)

                                                                            Huỳnh Chương Hưng

                                                                            Quy Nhơn 08/11/2022

Previous Post Next Post