Sáng tác: Kim sắc trì di tự bán không .....

 

金色遲移自半空

高高桂魄正窺窗

池塘寂靜嬋娟映

庭院深沉樹影籠

                                             (黃章興)

Kim sắc trì di tự bán không

Cao cao quế phách chính khuy song

Trì đường tịch tĩnh thiền quyên ánh

Đình viện thâm trầm thụ ảnh lung

(Ánh vàng trên tầng không từ từ dời chuyển

Trăng trên cao đang dòm qua song cửa sổ

Ao tĩnh lặng, trăng ánh lên trên mặt nước

Sân thâm trầm, bóng cây lồng lấy khoảng sân) 

                                                                                Huỳnh Chương Hưng

                                                                               Quy Nhơn 12/11/2022

Lấy ý từ hai câu 173 - 174 trong “Truyện Kiều”

Gương nga vằng vặc dòm song

Vàng gieo ngấn nước, cây lồng bóng sân

                                                   (“Kim Vân Kiều”: Bùi Khánh Diễn chú thích)

Mảnh trăng chênh chếch dòm song

Vàng gieo ngấn nước, cây lồng bóng sân

                                                  (“Truyện Kiều”: Bản kinh đời Tự Đức 1870)

Quế phách 桂魄: Theo truyền thuyết cổ đại, trên mặt trăng có cây quế nên “quế phách” là biệt xưng của trăng.

Thiền quyên 嬋娟: Cũng là biệt xưng của trăng. Tô Thức 苏轼trong bài từ theo điệu “Thuỷ điệu ca đầu” 水调歌头có câu:

Đản nguyện nhân trường cửu

Thiên lí cộng thiền quyên

但愿人长九

千里共婵娟

(Chỉ cầu mong người mà ta thương nhớ được bình an trường cửu

Cho dù ở cách xa ngàn dặm cũng có thể cùng nhau ngắm nhìn trăng sáng)

Previous Post Next Post