Dịch thuật: Tỉnh, say Vương Mẫu, mơ màng Lão Quân (638) (Bích Câu kì ngộ)

 

TỈNH, SAY VƯƠNG MẪU, MƠ MÀNG LÃO QUÂN (638)

          Vương Mẫu 王母: Tức Tây Vương Mẫu 西王母, nữ thần trong thần thoại Trung Quốc, nữ thần trong tín ngưỡng dân gian Trung Quốc và cũng là nữ tiên của Đạo giáo. Sớm từ trong bốc từ Ân Thương đã có xưng hiệu “Tây Mẫu” 西母, học giả Trần Mộng Gia 陈梦家cho rằng đó là chỉ Tây Vương Mẫu. Ban đầu, hình trạng của Tây Vương Mẫu như người, nhưng qua một thời gian dài lại xuất hiện hình tượng đuôi báo răng hổ, giỏi kêu, tương tự như nữ thần Nữ Oa 女娲đầu người thân rắn, Cửu Thiên Huyền Nữ 九天玄女đầu người thân chim. Tây Vương Mẫu cùng với Nữ Oa, Cửu Thiên Huyền Nữ dần diễn biến, hoá thành thần linh với tư thái nhân hình, là một trong những nữ trần trọng yếu nhất trong thần thoại Trung Quốc.

          Tây Vương Mẫu cư trú ở Dao Trì 瑶池trên núi Côn Luân 崑崙. Về họ tên của Tây Vương Mẫu, Đoàn Thành Thức 段成式đời Đường trong Dậu Dương tạp trở - Nặc Cao kí thượng 酉阳杂俎 - 诺皋记上chép rằng:

          Tây Vương Mẫu tính Dương, huý Hồi, trị Côn Luân tây bắc ngung, dĩ Đinh Sửu nhật tử. Nhất viết Uyển Diêm (Hiêm / Hàm)

          西王母姓杨讳回治昆仑西北隅以丁丑日死一曰婉妗

          (Tây Vương Mẫu họ Dương, huý là Hồi, trú tại góc tây bắc Côn Luân, mất ngày Đinh Sửu. Một tên khác là Uyển Diêm (Hiêm / Hàm).)

https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%A5%BF%E7%8E%8B%E6%AF%8D

          Lão Quân 老君: Thái Thượng Lão Quân 太上老君, nói tắt là “Lão Quân”, tức Đạo Đức Thiên Tôn 道德天尊, một trong “Tam Thanh tôn thần” 三清尊神 của Đạo Giáo, gọi đầy đủ là “Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn” 太清道德天尊.

          Đạo Đức Thiên Tôn là chủ thần của Đạo giáo, là giáo chủ của Đạo giáo và là vị tôn thần tối cao, vị thứ ba trong “Tam Thanh”, gồm: Ngọc Thanh Nguyên Thuỷ Thiên Tôn 玉清元始天尊, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn 上清靈寶天尊, Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn 太清道德天尊. Tương truyền vào triều Chu, ông hoá thân làm Lão Tử 老子.

          Theo ghi chép, hình tượng của Thái Thượng Lão Quân cao 9 xích, sắc vàng, mỏ chim, mũi cao, mày đẹp dài 5 thốn, tai dài 7 thốn, trên trán có 3 vết hằn, chân có bát quái. Trú tại kim lâu ngọc đường, mặc áo mây ngũ sắc, có 12 thanh long, 26 bạch hổ, 24 chu tước, 72 huyền vũ, 36 hộ vệ tị tà theo bên cạnh.

          Trong Thái Bình quảng kí – Thần tiên nhất 太平广记 - 神仙一 có chép:

          Kim Khuyết Đế Quân 金阙帝君, Quảng Thành Tử 广成子, Xích Tinh Tử 赤精子, Vụ Thành Tử  成子đều là hoá thân của Lão Quân giáng sinh.

https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%AA%E4%B8%8A%E8%80%81%E5%90%9B

Đương khi lốt trắng điểm vàng

Tỉnh, say Vương Mẫu, mơ màng Lão Quân

(Bích Câu kì ngộ: 637 - 638)

                                                                     Huỳnh Chương Hưng

                                                                     Quy Nhơn 20/11/2022

Previous Post Next Post