Dịch thuật: Hồ li và hạc

 

HỒ LI VÀ HẠC 

          Hồ li mời hạc đến dùng cơm tối, nhưng nó không thành tâm thành ý chuẩn bị món gì để đãi khách, chỉ lấy đậu làm thành chút canh, đem canh đổ vào cái dĩa đá rất trẹt. Hạc mỗi khi ăn, canh từ trong chiếc mỏ dài của nó chảy ra, làm cách nào cũng không ăn được. Hạc vô cùng giận, hồ li lại vui.

          Về sau, hạc mời lại hồ li đến dùng cơm tối. Trước mặt hồ li, hạc bày ra một chiếc bình miệng nhỏ cổ cao, bản thân hạc rất dễ dàng thò mỏ vào bình, thung dung ăn món ăn trong bình, còn hồ li không ăn được miếng nào. Hồ li đã bị trả báo.

          Câu chuyện ngụ ngôn này cho chúng ta biết, nếu người ta tôn trọng mình, thì trước tiên mình phải tôn trọng người ta, mình khinh mạn người ta thì sẽ mất đi bạn bè, mà gặp phải sự lạnh nhạt.

                                                                      Huỳnh Chương Hưng

                                                                      Quy Nhơn 12/11/2022

Nguồn

TĂNG QUẢNG HIỀN VĂN

增广贤文

Thanh . Chu Hi Đào 周希陶  tu đính

Nam Kinh: Giang Tô Phụng Hoàng mĩ thuật xuất bản xã. 2015

Previous Post Next Post