Câu đối: Tử thụ cao cao, vạn lí tận đầu mê nhãn vọng .....

 

梓樹高高萬里盡頭迷眼望

秦雲密密千尋極目夢魂飄

 

Tử thụ cao cao, vạn lí tận đầu mê nhãn vọng

Tần vân mật mật, thiên tầm cực mục mộng hồn phiêu

                                                                            Huỳnh Chương Hưng

                                                                           Quy Nhơn 08/11/2022

Lấy ý từ hai câu 2235 - 2236 trong “Truyện Kiều”:

Đoái trông muôn dặm tử phần

Hồn quê theo ngọn mây Tần xa xa

Tử phần 梓枌: Chỉ quê hương.

          Tử : cây tử tức cây thị. Trong Kinh Thi – Tiểu nhã – Tiểu biền  - 小雅 - 小弁có câu:

Duy tang dữ tử

Tất cung kính chỉ

維桑與梓

必恭敬止

(Nhìn thấy cây dâu và cây thị của cha mẹ trồng

Tất phải cung kính khi đứng trước cây)

          Theo chú giải của Chu Hi, ngày xưa ở khu đất năm mẫu để làm nhà, cây dâu cây thị được trồng ở dưới tường dành truyền cho con cháu để có lá dâu mà nuôi tằm, có gỗ thị mà làm vật dùng.

          (Kinh Thi – quyển 2: bản dịch của Tạ Quang Phát.)

Phần : cây phần. Phần Du 枌榆 là quê hương của Hán Cao Tổ Lưu Bang, “phần du” cũng phiếm chỉ quê hương.

Ở bài Tác Tân Phong di cựu xã 作新豐移舊社 trong Tây Kinh tạp kí 西京雜記  quyển 2 của Cát Hồng 葛洪 đời Tấn, mục chú thích Phần du 枌榆 có ghi:

          Lưu Bang vi Phong ấp Phần Du hương nhân. Sơ khởi binh thời, tằng kì đảo ư Phần Du chi Xã.

劉邦為豐邑枌榆鄉人, 初起兵時, 曾祈禱於枌榆之社

(Lưu Bang là người ở làng Phần Du, ấp phong. Lúc mới khởi binh, từng cầu đảo nơi đền thờ Xã ở Phần Du.)

(“Tây Kinh tạp kí” 西京雜記Cát Hồng 葛洪biên soạn; Thành Lâm 成林, Trình Chương Xán 程章燦 dịch chú. Đài Bắc – Địa Cầu xuất bản xã, năm Dân Quốc thứ 83)

          Mây Tần: Có nghĩa là nhớ nhà.  Điển xuất từ câu “Vân hoành Tần lĩnh gia hà tại”.

Hàn Dũ 韩愈trong bài Tả thiên chí Lam Quan thị điệt tôn Tương 左迁至蓝关示侄孙湘  viết rằng:

Nhất phong triêu tấu cửu trùng thiên

Tịch biếm Triều Dương lộ bát thiên

Dục vị thánh minh trừ tệ sự

Khẳng tương suy hủ tích tàn niên

Vân hoành Tần lĩnh gia hà tại

Tuyết ủng Lam Quan mã bất tiền

Tri nhữ viễn lai ưng hữu ý

Hảo thu ngô cốt chướng giang biên

一封朝奏九重天

夕贬潮阳路八天

欲为圣明除弊事

肯将衰朽惜残年

云横秦岭家何在

雪拥蓝关马不前

知汝远来应有意

好收吾骨瘴江边

Buổi sớm dâng thư can gián lên triều đình

Buổi chiều đã bị biếm đến Triều Dương xa ngàn dặm

Vốn muốn vì thánh minh thanh trừ những việc tệ hại

Sao lại tiếc ngày tháng về chiều của tâm thân già yếu này

Mây giăng nơi Tần Lĩnh, không biết nhà ta ở phương nào

Tuyết rơi dày cả Lam Quan, ngựa cũng không chịu tiến lên

Cháu từ nơi xa đến đi cùng là có ý, biết ta đi lần này lành ít dữ nhiều

Cháu chuẩn bị thu nhặt hài cốt của ta nơi vùng đất bên sông đầy chướng khí này

http://www.exam58.com/thydsj/241.html 

Previous Post Next Post