Dịch thuật: Thôn hoang mấy nấm cổ khâu (593) (Bích Câu kì ngộ)

 

THÔN HOANG MẤY NẤM CỔ KHÂU (593)

          Cổ khâu 古丘: Lí Bạch 李白 ở bài Đăng Kim Lăng Phụng Hoàng đài 登金陵鳳凰台viết rằng:

Phụng hoàng đài thượng phụng hoàng du

Phụng khứ đài không giang tự lưu

Ngô cung hoa thảo mai u kính

Tấn đại y quan thành cổ khâu

Tam sơn bán lạc thanh thiên ngoại

Nhị thuỷ trung phân Bạch Lộ châu

Tổng vị phù vân năng tế nhật

Trường An bất kiến sử nhân sầu

鳳凰台上鳳凰遊

鳳去台空江自流

吳宮花草埋幽徑

晉代衣冠成古丘

三山半落青天外

二水中分白鷺洲

總為浮雲能蔽日

長安不見使人愁

(Trên đài Phụng Hoàng từng có chim phụng hoàng bay đến dạo chơi

Chim phụng bay đi, chỉ còn lại đài trống không làm bạn với giòng sông đang chảy

Hoa cỏ nơi cung điện hoa lệ của Ngô Vương năm nào đều mai một nơi con đường nhỏ thâm u

Các đạt quan hiển quý đời Tấn từng một đời hiển hách giờ yên nghỉ trong những nấm mồ

Đứng trên đài cao nhìn ra Tam sơn nơi xa, núi vẫn vươn lên ngoài trời xanh

Châu Bạch Lộ đã ngăn sông Tần Hoài thành đôi giòng nước

Đám mây nổi trên trời cao theo gió bay, che khuất mặt trời

Không thấy được Trường An khiến lòng ta sầu muộn)

https://fanti.dugushici.com/mingju/11058

“Cổ khâu” 古丘trong bài thơ của Lí Bạch chỉ những gò mả ngày xưa, như trong Cung oán ngâm khúc của Nguyễn Gia Thiều có câu:

Trăm năm còn có gì đâu

Chẳng qua một nấm cổ khâu xanh rì

(câu 103 – 104)

Còn câu 593 trong Bích Câu kì ngộ mượn từ “cổ khâu” 古丘để chỉ những gò đất to lớn cổ xưa, vì có liên quan đến câu 594 ở dưới:

Ấy nền Đồng tước hay lầu Nhạc dương 

Thôn hoang mấy nấm cổ khâu

Ấy nền Đồng tước hay lầu Nhạc dương

(Bích Câu kì ngộ: 593 - 594)

                                                                    Huỳnh Chương Hưng

                                                                     Quy Nhơn 10/10/2022

Previous Post Next Post