Dịch thuật: Nhị phân minh nguyệt (Thành ngữ cố sự)

 

NHỊ PHÂN MINH NGUYỆT

二分明月

Hai phần trăng sáng

Giải thích: Cảnh phồn hoa trong thiên hạ có ba phần, riêng Dương Châu 扬州đã chiếm lấy hai phần. Hình dung cảnh tượng xương thịnh của Dương Châu thời cổ. Cũng dùng để ví sự phồn vinh của một địa phương nào đó.

Xuất xứ: Đường . Từ Ngưng 徐凝: Ức Dương Châu 忆扬州.

          Dương Châu 扬州vào thời cổ không phải chuyên chỉ vùng Giang Đô 江都 hiện tại, tên gọi này có từ xa xưa, trong thiên Vũ cống 禹贡 (khi Vũ Vương  禹王nhà Hạ trị thuỷ, chế định địa lí chín châu) là một trong chín châu. Lúc bấy giờ không những cả vùng Hoài Hải 淮海gọi chung là Dương Châu, mà cả vùng Giang Nam 江南cũng gọi là Dương Châu. Thời Chu Tần, các tỉnh hiện tại như Giang Tô 江苏, An Huy 安徽, Giang Tây 江西, Chiết Giang 浙江và Phúc Kiến 福建 đều thuộc Dương Châu. Khoảng thời Đông Hán, châu trị của Dương Châu tại huyện Hoà An Huy 安徽 ngày nay. Thời Tam Quốc, Nguỵ Ngô đều có Dương Châu, Nguỵ tại Hợp Phì 合肥 An Huy 安徽ngày nay, Ngô tại Nam Kinh  南京ngày nay. Tuỳ Văn Đế 隋文帝thống nhất nam bắc, mới đem Dương Châu đặt tại Giang Đô 江都, cũng chính là Dương Châu ngày nay. Dương Châu thời cổ vô cùng phồn hoa. Để dạo chơi Dương Châu, Tuỳ Dượng Đế 隋炀帝 đã cho đào vận hà, đó là điều mà nhân tâm hướng tới. Từ Ngưng 徐凝triều Đường trong bài Ức Dương Châu 忆扬州 có viết:

Thiên hạ tam phân minh nguyệt dạ

Nhị phân vô lại thị Dương Châu

天下三分明月夜

二分无赖是扬州

(Trong thiên hạ, đêm với ba phần trăng sáng

Thì hai phần đáng yêu đã riêng tại Dương Châu)

          Gọi là “Nhị phân vô lại thị Dương Châu” cũng chính là hình dung cảnh tượng phồn hoa với ba phần trong thiên hạ thì Dương Châu đã chiếm hết hai phần.

                                                                Huỳnh Chương Hưng

                                                               Quy Nhơn 31/10/2022

Nguyên tác Trung văn

NHỊ PHÂN MINH NGUYỆT

二分明月

TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP

中国成语故事总集

(tập 1)

Chủ biên: Đường Kì 唐麒

Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004

Previous Post Next Post