Câu đối: Quế ảnh thiên chu tuỳ nhất diệp .....

 

桂影扁舟隨一葉

蘭槳細浪迓雙行

Quế ảnh thiên chu tuỳ nhất diệp

Lan tương tế lãng nhạ song hàng

                                                                                           Huỳnh Chương Hưng

                                                                                           Quy Nhơn 12/10/2022

(Một chiếc thuyền con theo bóng quế

Hai làn sóng nhỏ rước chèo lan)

Quế ảnh 桂影: ánh trăng.

Lan tương 蘭槳: mái chèo làm bằng gỗ thơm. Trong bài Tiền Xích Bích phú 前赤壁賦 của Tô Thức 蘇軾đời Tống có câu:

Quế trạo hề lan tương

桂棹兮蘭槳

Previous Post Next Post