Câu đối: Nhi lao mẫu bất an, thủ tuyến bách niên phùng vị liễu .....

 

兒勞母不安手線百年縫未了

母苦兒未見春暉千載報難成

Nhi lao mẫu bất an, thủ tuyến bách niên phùng vị liễu

Mẫu khổ nhi vị kiến, xuân huy thiên tải báo nan thành

(Con vất vả gian lao mẹ chẳng yên lòng, sợi chỉ trong tay mẹ may áo cho con trăm năm vẫn chưa xong

Mẹ lo toan khổ nhọc con nào có biết, tấc cỏ ngàn năm cũng không báo đáp nỗi ánh sáng của ba tháng xuân)

                                                                            Huỳnh Chương Hưng

                                                                           Quy Nhơn 29/10/2022

母苦兒未見

兒勞母不安

Mẫu khổ nhi vị kiến

Nhi lao mẫu bất an

(Khuyến hiếu ca 勸孝歌)

Du tử ngâm

Từ mẫu thủ trung tuyến

Du tử thân thượng y

Lâm hành mật mật phùng

Ý khủng trì trì quy

Thuỳ ngôn thốn thảo tâm

Báo đắc tam xuân huy

                                                                        (Đường – Mạnh Giao)

遊子吟

慈母手中線

遊子身上衣

臨行密密縫

意恐遲遲歸

誰言寸草心

報得三春暉

                    (孟郊)

Sợi chỉ trong tay mẹ

May thành chiếc áo trên người của con

Lúc con sắp đi xa, mẹ cặm cụi may thật chắc

Ý sợ là con chưa về mà áo đã rách

Ai bảo rằng, lòng hiếu của con cái nhỏ bé như tấc cỏ

Có thể báo đáp được tình mẹ như ánh sáng của ba tháng xuân

Previous Post Next Post