Câu đối: Bôi trung phù lục nghĩ .....

 


盃中浮綠蟻

盞裡豎黃針

Bôi trung phù lục nghĩ

Trản lí thụ hoàng châm

                                                                              Huỳnh Chương Hưng

                                                                               Quy Nhơn 17/10/2022

Lục nghĩ 綠蟻: kiến xanh. Rượu mới ủ xong chưa qua lọc, trên bề mặt nổi những bọt rượu nhỏ như kiến có sắc xanh. “Lục nghĩ” 綠蟻 là biệt xưng của rượu .

Hoàng châm 黃針: kim vàng. Mượn chỉ trà Hoàng Sơn Mao phong 黃山毛峰 ở An Huy.

Previous Post Next Post