Dịch thuật: Vũ y thấp thoáng, nghê thường thướt tha (400) (Bích Câu kì ngộ)

 

VŨ Y THẤP THOÁNG, NGHÊ THƯỜNG THƯỚT THA (400)

          Vũ y 羽衣: Tức y phục mà thần tiên hoặc đạo sĩ mặc, được may bằng lông chim. Cũng được mượn dùng để chỉ y phục nhẹ có màu sắc tươi đẹp.

          Nghê thường 霓裳: Tương truyền là y phục của thần tiên. Trong Sở từ - Cửu ca – Đông quân 楚辞 - 九歌 - 东君có câu:

Thanh vân y hề bạch nghê thường

Cử trường thỉ hề xạ Thiên lang

青云衣兮白霓裳

举长矢兮射天狼

(Lấy thanh vân làm y, lấy bạch nghê làm thường

Dùng tên dài bắn Thiên lang hung bạo)

          Nghê : Tức vầng sáng phía ngoài cầu vồng.

          “Nghê thường vũ y khúc” 霓裳羽衣曲: Nhạc khúc cung đình thời Đường, tương truyền do Đường Huyền Tông 唐玄宗 sáng tác. Trong Tì bà hành 琵琶行của Bạch Cư Dị 白居易có câu:

Khinh long mạn niệp mạt phục thiêu

Sơ vi “Nghê thường” hậu “Lục yêu”

轻拢慢捻抹复挑

初为霓裳六么

(Nhẹ nắn, chậm vê, xoa rồi lại khảy

Ban đầu là khúc “Nghê thường” sau đến khúc “Lục yêu”)

 https://baike.baidu.com/item/%E9%9C%93%E8%A3%B3/5098

Đong đưa khoe thắm, đua vàng

Vũ y thấp thoáng, Nghê thường thướt tha

(Bích Câu kì ngộ: 399 - 400)

                                                                    Huỳnh Chương Hưng

                                                                     Quy Nhơn 05/9/2022

Previous Post Next Post