Dịch thuật: Nguồn gốc họ Lô (Bách gia tính)

 

NGUỒN GỐC HỌ LÔ 

Về nguồn gốc họ (tính) Lô   chủ yếu có 3 thuyết.

1- Xuất phát từ tính Khương , là hậu duệ của Viêm Đế Thần Nông thị 炎帝神农氏.

          Thời Tây Chu, có hậu duệ của Viêm Đế là Khương Thượng 姜尚, tự Tử Nha 子牙, nhân phò tá Chu Vũ Vương 周武武王 hưng Chu diệt Thương có công, được Chu Công 周公 (em trai của Chũ Vũ Vương) phong ở đất Tề . Thời Xuân Thu, duệ tôn Hề của Tề Văn Công 齐文公 làm chính khanh của nước Tề, nhân có công nghinh lập Tề Hoàn Công 齐桓公, được thực ấp ở đất Lô (nay là phía tây nam huyện Trường Thanh 长清 Sơn Đông 山东), con cháu của ông lấy ấp làm thị, xưng là Lô thị 卢氏.

2- Xuất phát từ phức tính đổi sang đơn tính Lô thị 卢氏.

Lấy “Lô Bồ” 卢蒲làm một chi của tính, xuất từ tính Khương , truyền từ Tề Hoàn Công 齐桓公 “chín lần họp chư hầu, khuông phò thiên hạ”, về sau đổi sang họ Lô đơn tự.

3- Thời Nam Bắc triều, Bắc Nguỵ Hiếu Văn Đế 孝文帝sau khi dời đô đến Lạc Dương 洛阳, ở Đại bắc 代北 có phức tính là Thổ Phục Lô thị 吐伏卢氏, Phục Lô thị 伏卢氏, Lô Bồ thị 卢蒲氏. Mạc Lô thị 莫芦氏đổi thành Lô .

Họ Lô ước chiếm 0.47% nhân khẩu của dân tộc Hán trong cả nước, đứng vị thứ 42, là họ lớn điển hình ở phương bắc.

Danh nhân các đời

          Lô Phương 卢芳, thời Đông Hán từng được phong làm Đại Vương 代王.

Cuối triều Tân Mãng 新莽, Lô Phương tự xưng là tằng tôn Lưu Văn Bá 刘文伯 của Võ Đế 武帝, liên hợp với quý tộc 3 thuỷ khu vực Khương , Hồ khởi binh, sau được Thiền vu Hung nô lập làm đế. Năm 40 đầu hàng Đông Hán, được phong làm Đại Vương 代王. Lô Phương là người xưng đế duy nhất của họ Lô. Lô Chiếu Lân 卢照邻, thi nhân thời Đường, được khen tặng là một trong “Sơ Đường tứ kiệt” 初唐四杰. Tác phẩm của ông đa phần là những lời ưu khổ phẫn kích, nổi tiếng nhất là bài Trường An cổ ý 长安古意. Lô Chí 卢挚, văn học gia, thi nhân đời Nguyên, nổi tiếng ngang với Lưu Nhân 刘因, Diêu Toại 姚遂, người đời gọi là “Lưu Lô” 刘卢 “Diêu Lô” 垆姚卢. Lô Hiền Bạt 卢贤拔, từng được Thái Bình Thiên Quốc 太平天国phong làm Thừa tướng, Trấn Quốc Hầu 镇国侯. Những văn hiến, tấu chương thời kì đầu của Thái Bình Thiên Quốc đa phần do ông soạn định. Hiện đại có Lô Nghĩa 卢义, tướng lĩnh cao cấp của Quốc Dân Đảng.

Chú của người dịch

1- Sơ Đường tứ kiệt 初唐四杰: Tức hợp xưng 4 văn học gia đầu thời Đường, gồm:

          Vương Bột 王勃, Dương Quýnh 杨炯, Lô Chiếu Lân 卢照邻, Lạc Tân Vương 骆宾王

                                                              Huỳnh Chương Hưng

                                                              Quy Nhơn 22/9/2022

Nguyên tác Trung văn

LÔ TÍNH UYÊN NGUYÊN

卢姓渊源

Trong quyển

BÁCH GIA TÍNH

百家姓

Biên soạn: Triệu Dương 赵阳

Cát Lâm Đại học xuất bản xã, 2005

Previous Post Next Post