Dịch thuật: Chiến Quốc tứ đại công tử

 

 CHIẾN QUỐC TỨ ĐẠI CÔNG TỬ

(Phạm Tùng Nghĩa 范松义)

          Thời Chiến Quốc có bốn nhân vật xuất sắc siêu việt, được gọi là “Chiến Quốc tứ đại công tử” 战国四大公子, tức:

          - Sở quốc Xuân Thân Quân Hoàng Hiết 楚国春申君黄歇

          - Nguỵ quốc Tín Lăng Quân Nguỵ Vô Kị 魏国信陵君魏无忌

          - Tề quốc Mạnh Thường Quân Điền Văn 齐国孟尝君田文

          - Triệu quốc Bình Nguyên Quân Triệu Thắng 赵国平原君赵胜

          Xuân Thân Quân 春申君nước Sở lúc ban đầu nhân vì tri thức uyên bác, khẩu tài xuất chúng nên được Sở Khoảnh Tương Vương 楚顷襄王 thưởng thức. phong làm Tả đồ 左徒. Đương thời nước Tần cường thịnh, không ngừng tấn công nước Sở, chiếm lĩnh không ít địa phương. Xuân Thân Quân thấy hình thế không hay, liền đi sứ sang Tần du thuyết Tần Chiêu Vương 秦昭王, chỉ ra trong thiên hạ chỉ có Tần và Sở là hai nước mạnh nhất. Nếu Tần Sở tương tranh, thì giống như hai con hổ đấu nhau, khiến các nước khác có lợi. Tần Vương cho là có lí liền rút quân về nước. Về sau thái tử nước Sở đến Tần làm con tin, Xuân Thân Quân đi cùng, mấy năm sau dùng kế khiến thái tử đào thoát về lại Sở. Sau khi thái tử lên ngôi, đối với Xuân Thân Quân tín nhiệm hơn 20 năm, Sau, Xuân Thân Quân lấy em gái của Lí Viên 李园 người nước Triệu làm vợ. Em gái Lí Viên sau khi có thai, được dâng lên Sở Vương, sinh con được lập làm thái tử. Lí Viên vốn là kẻ tiểu nhân, sau khi đắc thế càng tăng thêm dã tâm. Nhân vì Xuân Thân Quân có thực quyền cuối cùng đã bị Lí Viên sai người giết chết.

          Tín Lăng Quân 信陵君 nước Nguỵ lấy lễ đãi kẻ sĩ người hiền. bất luận đối phương có địa vị cao hay thấp, ông đều lấy lễ mà giao tiếp. Không ít danh sĩ không ngại đường xa vạn dặm đến với Tín Lăng Quân, như Hầu Doanh , Chu Hợi 朱亥… đều là những kẻ sĩ đau mưu túc trí. Hai nước Tề Sở cùng hẹn đánh Nguỵ, nước Nguỵ cầu viện nước Tần. Quả nhiên nước Tần phát binh. Nhưng Nguỵ Vương nhân đó liền chuẩn bị thân Tần mà phạt Hàn. Tín Lăng Quân chỉ ra Tần là nước hổ lang, nếu thân Tần phạt Hàn thì nước Nguỵ sẽ nguy hiểm. Về sau sự phát triển của lịch sử quả nhiên như những gì Tín Lăng Quân sở liệu. Tần đánh Triệu, Triệu và Nguỵ như môi răng nương tựa nhau, thế là Triệu hướng đến Nguỵ cầu cứu. Nhưng Nguỵ Vương sợ Tần, không muốn xuất binh. Tín Lăng Quân bèn lấy trộm binh phù, phát binh cứu Triệu, về khách quan ủng hộ lợi ích của nước Nguỵ. Tín Lăng Quân từng cư trú tại nước Triệu 10 năm, nước Tần không dám xâm phạm nước Triệu mà đánh Nguỵ. Sau Tín Lăng Quân trở về, thống lĩnh đội quân 5 nước phá quân Tần, uy chấn thiên hạ. Nhưng công cao chấn động cả chủ, Nguỵ Vương không hề tín nhiệm Tín Lăng Quân. Để tránh hoạ, ông ngày ngày đắm chìm trong tửu sắc và đã nhanh chóng qua đời. ….. 

                                                                                                       (còn tiếp)

                                                                       Huỳnh Chương Hưng

                                                                       Quy Nhơn 23/9/2022

Nguồn

TRUNG QUỐC VĂN HOÁ THƯỜNG THỨC

中国文化常识

(tập 3)

Chủ biên: Can Xuân Tùng 干春松, Trương Hiều Mang 张晓芒

Bắc Kinh: Trung Quốc Hữu Nghị xuất bản công ti, 2017

Previous Post Next Post