Dịch thuật: Đả bán tử (Tiếu lâm quảng kí)

 

打半死

          一人性最贪, 富者语之曰: “我白送你一千银子, 你与我打死了罢.” 其人沉吟良久, : “只打半死, 与我五百两何如?”

                    (笑林广记 贪吝部)

ĐẢ BÁN TỬ

          Nhất nhân tính tối tham, phú giả ngứ chi viết: “Ngã bạch tống nễ nhất thiên ngân tử, nễ dữ ngã đả tử liễu bãi.” Kì nhân trầm ngâm lương cửu, viết: “Chỉ đả bán tử, dữ ngã ngũ bách lạng hà như?”

                                                           (Tiếu lâm quảng kí – Tham lận bộ)

ĐÁNH CHẾT MỘT NỬA

          Có một người tính rất tham, ông nhà giàu nói với anh ta rằng: “Tôi sẽ tặng không cho ông 1000 lượng bạc, ông để cho tôi đánh chết ông nhé.” Người nọ trầm ngâm hồi lâu rồi nói: “Chỉ đánh chết một nửa, cho tôi 500 lượng thì như thế nào?’

Chú của người dịch

TIẾU LÂM QUẢNG KÍ笑林广记:tập truyện cười do Du hí chủ nhân 游戏主人 đời Thanh thu thập biên soạn thành. Toàn sách chia làm 12 bộ, gồm:

- Cổ diễm bộ 古艳部        - Hủ lưu bộ 腐流部         - Thuật nghiệp bộ 术业部

- Hình thể bộ 形体部        - Thù bẩm bộ 殊禀部      - Khuê phong bộ 闺风部

- Thế huý bộ 世讳部        - Tăng đạo bộ 僧道部      - Tham lận bộ 贪吝部

- Bần cũ bộ 贫窭部          - Cơ thích bộ 讥剌部       - Mậu ngộ bộ 谬误部      

          Những truyện cười trong Tiếu lâm quảng kí đa phần là của hai đời Minh Thanh, hình thức chủ yếu là những đoạn văn ngắn.

          Truyện Đả bán tử Tham lận bộ.

                                                                     Huỳnh Chương Hưng

                                                                     Quy Nhơn 14/9/2022 

Previous Post Next Post