Câu đối: Diệp vũ kiện khang danh Hạt tử .....

 

葉羽健康名蝎子

苞杯長壽謂蜂窩

Diệp vũ kiện khang danh Hạt tử

Bao bôi trường thọ vị Phong oa

                                                                                       Huỳnh Chương Hưng

                                                                                       Quy Nhơn 01/9/2022

Previous Post Next Post