Dịch thuật: Vốn xưa thiếp khách thanh tiêu (349) (Bích Câu kì ngộ)

 

VỐN XƯA THIẾP KHÁCH THANH TIÊU (349) 

          Thanh tiêu 青霄: Chỉ trời xanh, trời cao.

          Trong bài Xuất lung cốt 出笼鹘 của Bộc Dương Quán 濮阳瓘 thời Đường có câu:

Nhất điểm thanh tiêu lí

Thiên thanh bích lạc trung

一点青霄里

千声碧落中

((Chim bay cao) chỉ nhìn thấy một chấm trên bầu trời xanh

Ngàn tiếng kêu trong không trung)

https://www.cidianwang.com/gushiwen/6/99439122126.htm

          Khách thanh tiêu: tức tiên nhân.

 

Vốn xưa thiếp khách thanh tiêu

Tiên Thù là hiệu, Giáng Kiều là tên

(Bích Câu kì ngộ: 349 - 350)

                                                                   Huỳnh Chương Hưng

                                                                   Quy Nhơn 25/8/2022

Previous Post Next Post