Câu đối: Nùng úc phân phương khai tuyết biện .....

 

濃郁芬芳開雪瓣

清純素潔夢香魂

Nùng úc phân phương khai tuyết biện

Thanh thuần tố khiết mộng hương hồn

                                                                                               Huỳnh Chương Hưng

                                                          Quy Nhơn 10/8/2022

 

Previous Post Next Post