Dịch thuật: Tới non Ngọc dễ ai nào về a! (152) (Bích Câu kì ngộ)

 

TỚI NON NGỌC DỄ AI NÀO VỀ A (152)

          Non Ngọc: Tức Ngọc sơn 玉山, nơi ở của Tây Vương Mẫu 西王母.

          Trong Sơn hải kinh – Tây sơn kinh 山海经 - 西山经 có chép:

          Hựu tây tam bách ngũ thập lí, viết Ngọc sơn, thị Tây Vương Mẫu sở cư dã. Tây Vương Mẫu kì trạng như nhân, báo vĩ hổ xỉ nhi thiện khiếu, bồng phát đái thắng, thị tư thiên chi lệ cập ngũ tàn.

          又西三百五十里, 曰玉山, 是西王母所居也. 西王母其状如人, 豹尾虎齿而善啸, 蓬发戴胜, 是司天之厉及五残.

          (Lại đi về hướng tây 350 dặm, có toà Ngọc sơn, đây là nơi cư trú của Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu hình dạng giống người, nhưng có đuôi báo răng hổ, giỏi gầm thét, đầu tóc rối bù đội khăn ngọc, chủ quản khí dịch bệnh cùng năm loại hình phạt tàn sát trên trời.)

          (“Sơn hải kinh” 山海经, Cáp Nhĩ Tân: Bắc Phương văn nghệ xuất bản xã, 2013)

          “Non Ngọc” ở đây ý nói cõi tiên.

Dám xin trỏ lối cho nao

Tới non Ngọc dễ ai nào về a!

(Bích Câu kì ngộ: 151 - 152)

                                                                   Huỳnh Chương Hưng

                                                                   Quy Nhơn 21/7/2022

 

Previous Post Next Post