Dịch thuật: Làn thu lóng lánh đưa theo (101) (Bích Câu kì ngộ)

 

LÀN THU LÓNG LÁNH ĐƯA THEO (101) 

          Làn thu: Tức “thu thuỷ” 秋水 được dùng để ví với đôi mắt người đẹp.

          Trong thơ văn cổ, khi miêu tả người đẹp thường dùng hình tượng “thu thuỷ” để ví đôi mắt và “xuân sơn” để ví chân mày, “mi nhược xuân sơn, nhãn nhược thu thuỷ” 眉若春山,眼若秋水 (chân mày như núi mùa xuân, đôi mắt như nước mùa thu). Tô Thức 苏轼 đời Tống trong bài từ Du thưởng 游赏 theo điệu Nam ca tử 南歌子 đã viết:

Sơn dữ ca mi liễm

Ba đồng tuý nhãn lưu

山与歌眉敛

波同醉眼流

(Sắc núi xanh nhạt như chân mày của ca nữ

Sóng biếc chảy như đôi mắt say mơ màng)

          Và Nguyễn Duyệt 阮阅đời Tống trong bài từ Lâu thượng hoàng hôn hạnh hoa hàn 楼上黄昏杏花寒 theo điệu Nhãn nhi mi 眼儿眉 đã viết:

Doanh doanh thu thuỷ

Đạm đạm xuân sơn

盈盈秋水淡淡春山

(Đôi mắt như nước mùa thu long lanh

Chân mày nhạt như núi mùa xuân tươi đẹp)

          Trong Hồng lâu mộng 红楼梦 hồi thứ 30, khi nói về nhân vật Linh Quan 龄官, Tào Tuyết Cần 曹雪芹 cũng đã viết:

Mi túc xuân sơn, nhãn tần thu thuỷ.

眉蹙春山, 眼颦秋水

(Mày chau như núi mùa xuân, mắt long lanh như nước mùa thu)

Làn thu lóng lánh đưa theo

Não người nhăn chút lông nheo cũng tình

(Bích Câu kì ngộ: 101 - 102)

                                                                   Huỳnh Chương Hưng

                                                                   Quy Nhơn 04/7/2022

Previous Post Next Post