Dịch thuật: Hồi thiên chi lực

 

HỒI THIÊN CHI LỰC

回天之力

SỨC MẠNH KÉO TRỜI

          Đường Thái Tông 唐太宗 có một vị đại thần sủng tín tên Trương Huyền Tố 张玄素. Thời Tuỳ, Trương Huyền Tố chỉ là một viên quan nhỏ địa phương. Sau khi đến với triều Đường, Trương Huyền Tố rất được Thái Tông tán thưởng, từ Thị ngự sử 侍御史 được điều làm Cấp sự trung 给事中. Năm Trinh Quán 贞观 thứ 4 tức năm 630, Thái Tông muốn khởi công xây dựng Càn Dương điện 乾阳殿 ở Lạc Dương cung 洛阳宫. Trương Huyền Tố sau khi biết tin đã cực lực phản đối, đồng thời nghiêm khắc phê bình Đường Thái Tông đó là học theo triều Tuỳ chưa đủ lại muốn hơn Tuỳ Dượng Đế Dương Quảng 隋炀帝杨广. Thái Tông nghe những lời ấy đương nhiên là vô cùng tức giận, nhưng cuối cùng tiếp nhận phê bình, đình chỉ xây dựng cung thất. Nguỵ Trưng 魏征biết được những chuyện này, cảm thán rằng:

          Trương tiên sinh luận sự, có sức mạnh kéo trời (hồi thiên chi lực 回天之力), đó là những lời của người có đức nhân!

          “Hồi thiên chi lực” được dùng để ví với ngôn ngữ sắc bén, sản sinh một sức cực mạnh. Về sau, dùng “hồi thiên chi lực” để hình dung một loại sức cực mạnh có thể cải biến được tình thế khó mà vãn hồi.

                                                               Huỳnh Chương Hưng

                                                            Quy Nhơn 05/7/2022

Nguồn

HOÀNG TRIỀU ĐIỂN CỐ KỈ VĂN

皇朝典故纪闻

Tác giả: Hướng Tư 向斯

Bắc Kinh: Trung Quốc văn sử xuất bản xã, 2002

Previous Post Next Post