Câu đối: Đào hồng lí bạch La Phù mộng .....

 

桃紅李白羅浮夢

水碧山青西子容 

Đào hồng lí bạch La Phù mộng

Thuỷ bích sơn thanh Tây Tử dung

                                                                                                Huỳnh Chương Hưng

                                                           Quy Nhơn 07/7/2022

Previous Post Next Post