Dịch thuật: Dĩ lân vi hác (Thành ngữ cố sự)

 

DĨ LÂN VI HÁC

以邻为壑

Dùng nước láng giềng làm nơi chứa nước 

Giải thích: Vốn ý là dẫn nước cho chảy vào nước láng giềng, hiện tại phổ biến mang ý nghĩa giá hoạ cho người khác.

Xuất xứ: Chiến Quốc . Mạnh Kha 孟轲: Mạnh Tử - Cáo Tử hạ 孟子 - 告子下.

          Bạch Khuê 白圭 thời Chiến Quốc, từng làm Tướng quốc nước Nguỵ, rất giỏi việc trị lí nạn hồng thuỷ, vì thế ông ta rất đắc ý. Có một lần, Bạch Khuê và Mạnh Tử 孟子 khi bàn luận về thuỷ, nói rằng: việc trị

          - Cách trị thuỷ của tôi e rằng hơn cả Đại Vũ 大禹!

          Mạnh Tử cười nhạt, bảo:

          - Đại Vũ trị thuỷ thuận theo bản tính của nước, dẫn nước vào sông, cuối cùng chảy ra bốn biển, khiến mọi người trừ được triệt để tai hoạ. Còn ông, chỉ xây đê đắp đập, lấp những chỗ trống, nâng độ cao của đê đập, bản thân nước ông thì giữ được, nhưng nước lại chảy sang nước láng giềng, làm cho mọi người gặp phải tai hoạ, đó là “dĩ lân vi hác” 以邻为壑 (dùng nước láng giềng làm nơi chứa nước). Cách làm của ông khiến những ai có lòng nhân ái đều căm ghét, ông lại còn đi khoe khoang.

          Bạch Khuê nghe qua, phút chốc cảm thấy xấu hổ, từ đó không còn huênh hoang về công lao trị thuỷ của mình nữa.

                                                                Huỳnh Chương Hưng

                                                             Quy Nhơn 30/6/2022

Nguyên tác Trung văn

DĨ LÂN VI HÁC

以邻为壑

TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP

中国成语故事总集

(tập 1)

Chủ biên: Đường Kì 唐麒

Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004

Phụ lục của người dịch

          Trong Mạnh Tử - Cáo tử hạ孟子 - 告子下 có đoạn:

          Bạch Khuê viết:

          - Đan chi trị thuỷ dã dũ ư Vũ.

          Mạnh Tử viết:

          - Tử quá hĩ! Vũ chi trị thuỷ, thuỷ chi đạo dã. Thị cố Vũ dĩ tứ hải vi hác. Kim ngô tử dĩ lân quốc vi hác. Thuỷ nghịch hành, vị chi giáng thuỷ; giáng thuỷ giả, hồng thuỷ dã, nhân nhân chi sở ố dã. Ngô tử quá hĩ.

          白圭曰:

          - 丹之治水也愈於禹.

          孟子曰:

          - 子過矣! 禹之治水水, 水之道也. 是故禹以四海為壑. 今吾子以鄰國為壑. 水逆行, 謂之洚水, 洚水者, 洪水也, 仁人之所惡也. 吾子過矣!

          (Bạch Khuê nói rằng:

          - Cách trị thuỷ của Đan tôi (Đan là tên của Bạch Khuê – ND) hơn cả Đại Vũ.

          Mạnh Tử bảo:

          - Ông sai rồi! Đại Vũ trị thuỷ thuận theo bản tính của nước, khơi dòng để nước chảy vào sông. Cho nên Đại Vũ lấy bốn biển làm nơi chứa nước. Nay ông lấy nước láng giềng làm nơi chứa nước. Nước chảy ngược, gọi là “giáng thuỷ”, mà “giáng thuỷ” tức là “hồng thuỷ”, khiến những người có lòng nhân ái đều căm ghét. Ông sai rồi!

          (“Tứ thư” Ngôn văn đối chiếu. Hương Cảng Quảng Trí thư cục xuất bản. trang 300)

Previous Post Next Post