Dịch thuật: Tài thần là vị thần nào

 

TÀI THẦN LÀ VỊ THẦN NÀO

          Tài thần 财神 là vị thần chiêu tài tiến bảo được dân gian thờ phụng vào thời cổ. Tục thờ Tài thần là Triệu Công Minh 赵公明, cũng xưng là Triệu Huyền Đàn 赵玄坛, Triệu Công Nguyên Soái 赵公元帅, Hắc Hổ Huyền Đàn 黑虎玄坛. Theo truyền thuyết, Triệu Công Minh vốn người ở núi Chung Nam 终南, thời Tần tránh loạn, ẩn cư núi Chung Nam, tinh tu đắc đạo, có thể đuổi sấm xua điện, dẹp trừ ôn dịch, đuổi bệnh xua tai, đến như việc ngục tụng kêu oan, có thể giải thích công bằng, với việc mua bán cầu tài cũng có thể được lợi. Ngọc Đế cho làm Thần Tiêu Phó Soái 神霄副帅. Về sau Trương Đạo Lăng 张道陵 luyện chế tiên đan, tấu thỉnh Ngọc Đế thụ phong Triệu Công Minh làm Chính Nhất Huyền Đàn Nguyên Soái 正一玄坛元帅, canh giữ lò luyện đan. Tượng của thần đầu đội mũ thiết, một tay cầm roi sắt, tay kia cầm thỏi vàng, mặt đen râu rậm, thân cưỡi hắc hổ, mặc bộ nhung trang vô cùng uy vũ. Tục lấy ngày rằm tháng Ba làm ngày sinh của Thần, phụng thờ Thần có thể khiến người được giàu có. Trong dân gian cũng có phân Văn Võ tài thần, Triệu Công Minh 赵公明 là Võ tài thần 武财神, Văn tài thần 文财神 là Phạm Lãi 范蠡. Ngoài ra còn thờ Quan Đế 关帝làm Tài thần, đa số những người đi buôn thờ phụng. Cũng thờ Ngũ lộ thần 五路神 làm Tài thần. Thời trước dân gian phụng thờ Tài thần, đầu tháng Giêng đến miếu Tài thần dâng hương, hoặc tại nhà nghinh đón Tài thần, hoặc tại hàng quán nghinh tiếp Tài thần do người đóng vai bước vào cửa. 

                                                                Huỳnh Chương Hưng

                                                                 Quy Nhơn 30/5/2022

Nguồn 

ĐẠO GIÁO THƯỜNG THỨC ĐÁP VẤN

道教常识答问

Tác giả: Khanh Hi Thái 卿希泰

                   Vương Chí Trung 王志忠

                   Đường Đại Triều 唐大潮

Giang Tô cổ tịch xuất bản xã, 1996

Previous Post Next Post