Dịch thuật: Gà khắc rết (Ngụ ngôn phi cầm tẩu thú)

 

GÀ KHẮC RẾT

          Rết và gà trống vốn là đôi bạn tốt. Gà trống có một đôi sừng rất đẹp, rết lại không có.

          Ngày nọ, rết gọi:

          - Anh gà trống! Anh gà trống!

          - Anh gọi tôi có chuyện gì?

          - Tôi sắp đi dự tiệc, muốn mượn cặp sừng của anh, lúc về nhất định sẽ trả lại cho anh.

          - Này anh bạn, không vấn đề gì, anh lấy đi!

          Rết đội cặp sừng gà lên đầu đi dự tiệc. Những vị khách đều nói cặp sừng vô cùng đẹp, ai nấy đều cung kính rết, rết vô cùng kiêu ngạo.

          Rết sau khi trở về không chịu trả cặp sừng cho gà trống.

          Gà trống tức giận, đuổi theo rết để lấy lại cặp sừng. Rết nhìn thấy gà trống đuổi theo, vội vàng chui vào kẽ đá, kẽ đá nhỏ, thân rết lại lớn, càng chui vào càng chật, kết quả làm cho thân rết bị dẹp lại.

          Gà trống bên ngoài kẽ đá mổ tới mổ lui, chuyền qua chuyển lại, ngày ngày gào lên:

          - Rết à! Trả sừng đây. Rết à! Trả sừng đây! …..

          Mãi cho đến ngày nay, rết thất tín vẫn vô cùng sợ gà trống, lúc nó vừa nhìn thấy gà trống liền co giò mà chạy. Gà trống nhìn thấy rết liền mổ ngay. 

                                                                    Huỳnh Chương Hưng

                                                                    Quy Nhơn 29/5/2022

Nguồn

PHI CẦM TẨU THÚ ĐÍCH NGỤ NGÔN

飛禽走獸的寓言

Nhóm biên soạn

Ngọc thụ đồ thư ấn loát hữu hạn công ti xuất bản, 2000.

Previous Post Next Post