Câu đối: Trọng đạo tất tiên tựu đạo, vạn đại thành chương, tiên lễ .....

 

重道必先就道萬代成章先禮

尊師而後為師千年順理後文

Trọng đạo tất tiên tựu đạo, vạn đại thành chương, tiên lễ

Tôn sư nhi hậu vi sư, thiên niên thuận lí, hậu văn

                                                                                                        Huỳnh Chương Hưng

                                                                        Quy Nhơn 28/5/2022

Previous Post Next Post