Câu đối: Thị ư quyền, tham ư lợi, quỷ trá hữu dư, tụ quần tác nghiệt, khởi phi si mị võng lượng ...

 


嗜於權貪於利詭詐有餘聚群作孽

豈非魑魅魍魎

亡乎義失乎仁智能俱缺結黨為奸

何異牛鬼蛇神

Thị ư quyền, tham ư lợi. quỷ trá hữu dư, tụ quần tác nghiệt,

khởi phi si mị võng lượng

Vong hồ nghĩa, thất hồ nhân, trí năng câu khuyết, kết đảng vi gian,

hà dị ngưu quỷ xà thần

                                                                                           Huỳnh Chương Hưng

                                                  Quy Nhơn 12/5/2022

Previous Post Next Post