Câu đối: Hồng cừ hạ nhật vi khê khách .....

 

紅蕖夏日為溪客

青士冬天作綠卿

 

Hồng cừ hạ nhật vi khê khách

Thanh sĩ đông thiên tác lục khanh

                                                                                             Huỳnh Chương Hưng

                                                  Quy Nhơn 21/5/2022

Previous Post Next Post