Dịch thuật: Quan Đông Quan Bắc hưu truyền tiễn (436) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 

QUAN ĐÔNG QUAN BẮC HƯU TRUYỀN TIỄN (436)

關東關北休傳箭

Quan Đông và Quan Bắc không còn truyền tên báo chiến tranh 

          Truyền tiễn 传箭: Dân tộc thiểu số phương bắc vào thời cổ khi ra lệnh khởi binh đã dùng tên để truyền hiệu lệnh.

Hưu truyền tiễn 休传箭: Tức không còn dùng tên truyền hiệu lệnh, ý nói không còn chiến tranh.

          Đỗ Phủ 杜甫ở bài thơ trường thiên Đầu tặng Ca Thư Khai Phủ Hàn nhị thập vận 投赠哥舒开府翰二十韵 (40 câu) ca tụng công đức huân nghiệp của Ca Thư Hàn 哥舒翰, một vị tướng của triều Đường, mấy câu đầu đã viết rằng:

Kim đại Kì Lân các

Hà nhân đệ nhất công

Quân vương tự thần vũ

Giá ngự tất anh hùng

Khai Phủ đương triều kiệt

Luận binh mại cổ phong

Tiên phong bách thắng tại

Lược địa lưỡng ngung không

Thanh Hải vô truyền tiễn

Thiên Sơn tảo quải cung

Liêm Pha nhưng tẩu địch

Nguỵ Giáng dĩ hoà nhung

……………..

今代麒麟阁

何人第一功

君王自神武

驾驭必英雄

开府当朝杰

论兵迈古风

先锋百胜在

略地两隅空

青海无传箭

天山早挂弓

廉颇仍走敌

魏绛已和戎

…………..

(Nơi gác Kì Lân đương đại

Ai là vị công thần đứng đầu

Quân vương tự cho mình thông minh uy vũ

Mỗi khi giá ngự thân chinh tất anh hùng

Tướng quân Ca Thư Hàn là anh kiệt đương triều

Luận bàn binh pháp hơn cả người xưa

Trăm trận chiến đấu luôn tiên phong giành chiến thắng

Lại dẹp yên đãng khấu chốn biên cương

Vùng Thanh Hải không còn truyền tên báo chiến tranh

Nơi Thiên Sơn sớm cũng đã treo cung không còn chiến sự

Ngài giống như Liêm Pha đánh đuổi quân địch

Cũng giống Nguỵ Giáng giỏi hoà thân cùng tây nhung)

………………….

https://baike.sogou.com/v70933077.htm

Câu 436 và câu 437

Sơ vĩ Sơn đầu tảo quải cung

山尾山頭早掛弓

bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm là:

Buông tên ải bắc treo cung non đoài (376)

                                                                            Huỳnh Chương Hưng

                                                                            Quy Nhơn 27/3/2022

Previous Post Next Post