Dịch thuật: Lai Tuấn Thần và "thỉnh quân nhập úng"

 

LAI TUẤN THẦN VÀ “THỈNH QUÂN NHẬP ÚNG”

          Lai Tuấn Thần 来俊臣là tay khốc lại nổi tiếng thời Võ Tắc Thiên 武则天, nhân vì cáo mật được Võ Tắc Thiên tín nhiệm, trở thành ưng khuyển trong cuộc đấu tranh chính trị của Võ Tắc Thiên, thủ đoạn dụng hình cực kì tàn nhẫn, sau nhân vì đắc tội với chư vương của Võ thị cùng công chúa Thái Bình 太平nên bị tru sát.

          Võ Tắc Thiên là nữ hoàng đế duy nhất trong lịch sử Trung Quốc. Sau khi bà lên ngôi, để trừ khử một số tông thất triều Đường cùng đại thần phản đối bà, bà bèn xuống một đạo mệnh lệnh, phát động toàn quốc cáo mật. Chỉ cần phát hiện có người mưu phản đều có thể trực tiếp cáo mật với bà. Tình hình mà người cáo mật cử báo thuộc loại thực thì có thể lập tức thăng quan, cho dù không thực, cũng không truy cứu.

          Như vậy, người cáo mật dần đông lên. Với nhiều án kiện mưu phản, Võ Tắc Thiên không thể hỏi qua từng vụ một, nên đã uỷ thác một số quan lại mà bà cho là năng cán mà thực tế là rất tàn nhẫn đi xử lí án kiện. Những người này bị mọi người gọi là “khốc lại” 酷吏. Chu Hưng 周兴 và Lai Tuấn Thần 来俊臣chính là hai tay khốc lại nổi tiếng. Chúng còn nghĩ ra danh mục nhiều hình phạt, chỉ cần đem ra những hình cụ để trước mặt người bị bắt, anh không thể không khai.

          Ngày nọ, Chu Hưng đang uống rượu tại nhà Lai Tuấn Thần, hai người nâng li đổi chén, li anh đến li tôi đi, uống đến mức hăng say. Lúc bấy giờ thái giám đến đưa mật chỉ của Võ Tắc Thiên cho Lai Tuấn Thần. Lai Tuấn Thần sau khi xem xong, không động thanh sắc, bỏ mật chỉ vào trong tay áo, vẫn nhàn đàm với Chu Hưng như trước. Lai Tuấn Thần nói rằng:

        - Gần đây có mấy phạm nhân, luôn không chịu khai sự thực, ông có cách nào hay không?

          Chu Hưng nói rằng:

          - Không khó lắm, tôi gần đây nghĩ ra được một cách mới, đem một cái chum lớn để trên lửa, người nào mà không chịu khai, bắt họ bỏ vào trong chum nướng lên. Sợ gì anh ta không khai?

          Lai Thuấn Thần nghe qua, liền tán thưởng, nói rằng:

          - Biện pháp hay! Biện pháp hay!

          Ông ta một mặt nói, một mặt sai người khiêng đến đại sảnh một cái chum lớn và một chậu lửa to. Qua một lúc, đại sảnh bị lửa thiêu nóng hừng hực. Chu Hưng không hiểu chuyện gì. Lúc bấy giờ Lai Tuấn Thần sầm mặt lại, nói:

          - Thái hậu mật chỉ, có người cáo phát Chu Hưng mưu phản. Nếu không thành thực thừa nhận, thì "mời ông vào chum" (thỉnh quân nhập úng 请君入瓮).

          Chu Hưng nghe qua, sợ đến mức toàn thân xuất mồ hôi, tay Lai Tuần Thần tàn nhẫn này, thủ đoạn gì mà không đưa ra, Chu Hưng đành liên tục nói rằng:

          - Tôi khai, tôi khai, tôi sẽ khai hết!

          Về sau, Chu Hưng trên đường đi đày bị giết chết, Lai Tuấn Thần cũng bị xử tử. Hai tay khốc lại chết rồi, mọi người vỗ tay vui mừng, nói rằng:

          - Nay có thể ngủ được một giấc ngon rồi.

                                                        Huỳnh Chương Hưng

                                                        Quy Nhơn 27/3/2022

Nguyên tác Trung văn

LAI TUẤN THẦN DỮ “THỈNH QUÂN NHẬP ÚNG”

来俊臣与请君入瓮

Trong quyển

TRUNG QUỐC LỊCH SỬ CỐ SỰ (tập 5)

中国历史故事

Biên soạn: Sơ Dương Tả Tả 初阳姐姐

Trường Xuân: Cát Lâm văn sử xuất bản xã, 2015

Previous Post Next Post