Dịch thuật: Người có căn cốt

 

NGƯỜI CÓ CĂN CỐT

          Ngày trước, tại vùng Sơn Đông 山东 có một vị thầy phong thuỷ tên Trương Hoán Chi 张焕之, thường niên ở bên ngoài giúp người xem phong thuỷ, thu nhập rất ít ỏi, cả nhà mười mấy nhân khẩu miễn cưỡng sống qua ngày.

          Một năm nọ vào đêm trừ tịch, ba người con của Trương Hoán Chi nói rằng:

          - Cha là vị thầy phong thuỷ đã mấy chục năm, một số người được cha xem qua phong thuỷ phát tài, lẽ nào cha không thể xem phong thuỷ cho nhà mình, để sang năm mọi người trong nhà có thể được ăn no?

          Trương Hoán Chi than một tiếng, nói rằng:

          - Sự giàu sang của đời người là do ông trời nắm giữ. Lời cổ có nói: ‘Vận mạng phong thuỷ, vận mạng so với phong thuỷ còn trọng yếu hơn. Cha căn cốt không tốt, ba người tụi con cũng bình thường phổ thông, nếu không phải cha lúc trẻ điều qua phong thuỷ đến cho nhà mình, thì hiện tại nhất định là càng khó khăn hơn.

          Ba người con đều không phục, nửa tin nửa ngờ, nhất định đòi cha nghĩ cách.

          Trương Hoán Chi nói rằng:

          - Kì thực, ngọn núi phía sau nhà mình chính là một vùng bảo địa phong thuỷ. Tụi con ba đứa ra mộ của ông nội, mỗi đứa lấy một mảnh xương sọ, đem chôn phía dưới tảng đá xanh phía sau núi.

          Người con lớn vác cuốc đi đến ngọn núi đối diện đào phần mộ của ông nội, từ trong đó lấy ra một mảnh xương sọ, theo lời cha dặn, đem chôn dưới tảng đá xanh. Người con thứ hai cũng nhanh chóng lấy một mảnh đem chôn.

          Người con thứ ba từ nhỏ đã nhát gan, đêm đó gió lớn đâu dám ra phần mộ để lấy, cứ lầm bầm lầm bầm không dám đi. Vợ anh ta nhìn thấy lửa giận bốc lên, nói rằng:

          - Đàn ông con trai mà nhát gan, không bằng tôi. Để tôi đi!

          Nói xong, cô ta tự mình đi, cũng lấy được một mảnh xương sọ đem chôn.

          Qua ngày hôm sau là năm mới, người con lớn ra khỏi cửa thì bị té ngã trên mặt đất gãy chân. Người con thứ hai khi đốt pháo bị pháo làm mù một con mắt, chỉ có người con thứ ba là không bị gì.

          Trương Hoán Chi hối hận vô cùng, nói rằng:

          - Các con căn cốt không tốt, không hợp được với bảo địa phong thuỷ!

          Đến cuối năm, vợ của người con thứ ba sinh con, Trương Hoán Chi sờ qua căn cốt, cả mừng nói rằng:

          - Đứa bé này có mệnh làm Tể tướng!

          Người con lớn và người con thứ hai nói rằng:

          - Có phải là tụi con chôn mảnh xương sọ là giúp cho thằng ba?

          Trương Hoán Chi suy nghĩ qua một lúc, cười nói rằng:

          - Không phải như thế. Nếu cha sớm sờ qua căn cốt của nó, thì các con cũng không phải bị tàn phế.

          Bốn mươi năm sau, người cháu của Trương Hoán Chi làm quan đến chức Tả thừa tướng.

                                                        Huỳnh Chương Hưng

                                                        Quy Nhơn 23/3/2022

Nguồn

http://www.jpgushi.com/m/m/7273.html

Previous Post Next Post