Câu đối: Cương phất cương, nhu phất nhu, cương nhu hàm hồ trục lãng ...

 


剛弗剛柔弗柔剛柔含糊逐浪

牝非牝牡非牡牝牡混沌隨風 

Cương phất cương, nhu phất nhu, cương nhu hàm hồ trục lãng

Tẫn phi tẫn, mẫu phi mẫu, tẫn mẫu hỗn độn tuỳ phong 

                                                                                       Huỳnh Chương Hưng

                                                                                       Quy Nhơn 23/3/2022

 

Previous Post Next Post