Dịch thuật: Nghe Tào ông kể chuyện (tiếp theo) (Tư Mã Thiên)

 

NGHE TÀO ÔNG KỂ CHUYỆN

(tiếp theo)

          Con gái lớn của Lữ công tên Lữ Trĩ 吕雉, chưa hứa gả cho ai, Lữ công muốn chọn chàng rể tại huyện Bái. Sau khi buổi tiệc hôm đó tan, tân khách lần lượt đứng dậy cáo từ. Lưu Bang đã mấy phần say, vừa đứng lên cáo từ đã bị Lữ công gọi lại:

          - Xin tạm dừng bước, lão phu có lời muốn nói.

          Lưu Bang cứ tưởng Lữ công muốn đòi một vạn tiền, vờ hỏi rằng:

          - Không biết Lữ công có có việc gì?

          Lữ công nhìn Lưu Bang, mỉm cười nói rằng:

          - Lão phu lúc trẻ rất thích toán thuật, thấy ngày nay trong đám đông người không có ai sánh lại với ông. Ngày sau ông nhất định đại phú đại quý. Xin hỏi ông đã có vợ chưa?

          Lưu Bang lắc đầu nói chưa. Lữ công gật gật đầu bảo rằng:

          - Lão phu có đứa con gái năm nay vừa 17 tuổi, vẫn chưa hứa gả cho ai. Lão phu bằng lòng gả nó cho ông, không biết ý ông như thế nào?

         - Hoá ra là như vậy. Lưu Bang đã không bị đòi một vạn tiền, mà lại còn cưới được Lữ Trĩ. Đúng không?

          Tào ông cười ha hả, nói rằng:

          - Cháu xem, ông ta vận số tốt, nói khoác đến nỗi không phải tốn tiền cưới vợ.

          Tư Mã Thiên bị Tào ông chọc cười. Cả hai cùng cười. Sau đó Tào ông kể tiếp:

          - Một ngày nọ, Lưu Bang cùng mấy người bạn, cũng chính là Tiêu Hà 萧何, Tào Tham 曹参, Hạ Hầu Anh 夏侯婴 …uống rượu tại tửu lâu. Lưu Bang nói rằng: ‘Ba vị có biết chuyện Thuỷ Hoàng 始皇 giá băng, Nhị Thế Hồ Hợi 胡亥 kế vị chăng?’ Hạ Hầu Anh nói: ‘Chuyện đó cả thiên hạ trên dưới đều biết.’ Lưu Bang lại nói: ‘Ba vị có biết Trần Thắng 陈胜, Ngô Quảng 吴广tại Đại Trạch hương 大泽乡dựng cờ khời nghĩa, thống lĩnh quần chúng khởi sự, đầu tiên phản Tần, hiện đã đoạt lấy 19 toà thành trì?’.

          Kể đến đó, Tào ông đột nhiên ngừng lại, rõ ràng hình như nghĩ đến một chuyện khác.

          Tư Mã Thiên hỏi:

          - Sao vậy?

          - Cháu có biết? Đại Trạch hương cách huyện Kì không xa, cũng thuộc về quận Bái đấy.

          Tư Mã Thiên gật gật đầu, đứng lên châm trà cho Tào ông.

          Tào ông sau đó kể tiếp:

          - Nghe mấy lời của Lưu Bang, bọn họ mấy người quyết định giương cờ nghĩa, phản bạo Tần, làm một việc lớn oanh oanh liệt liệt. Như vậy, dưới sự giúp đỡ của Tiêu Hà, Tào Tham, Lưu Bang đã giết Huyện lệnh huyện Bái, tụ tập mấy trăm người khởi nghĩa, Lưu Bang tự phong là Bái Công 沛公.

          Tư Mã Thiên nghe rất hứng trí, thấy ông lão có chút mệt mỏi, liền nói:

          - Ông nghỉ một chút đi! Mấy chuyện kể lúc nãy, ít người biết đến, lại sinh động cụ thể. Sao ông lại biết những chuyện đó rõ ràng như vậy?

          Tào ông hứng khởi lên:

          - Chuyện của Lưu Bang, những người ở đây, ngay cả một đứa bé cũng có thể kể một cách rõ ràng, huống hồ ta đã già thay Lưu Bang quản ngựa bao nhiêu năm nay. Cháu có muốn nghe không, ta sẽ từ từ kể cho cháu nghe.

          - Để sau đi, giờ ông mệt rồi.

          Tư Mã Thiên dìu ông lão về nhà nghỉ.

                                                                               (hết)

                                                                       Huỳnh Chương Hưng

                                                                       Quy Nhơn 20/02/2022

Nguồn

TƯ MÃ THIÊN

司马迁

 Tác giả: Đặng Tương Tử 邓湘子

Triết Giang thiếu niên nhi đồng xuất bản xã, 2006.

Previous Post Next Post