Dịch thuật: Lương thời tiết, Diêu hoàng Nguỵ tử giá đông phong (382) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 

LƯƠNG THỜI TIẾT

DIÊU HOÀNG NGUỴ TỬ GIÁ ĐÔNG PHONG (382)

良時節

姚黃魏紫嫁東風

Thời tiết tốt

Diêu hoàng Nguỵ tử gả cho gió đông

 

          Diêu hoàng Nguỵ tử 姚黃魏紫: Chỉ hai loại hoa mẫu đơn nổi tiếng. Mẫu đơn 牡丹có nhiều loại, trong đó có 4 loại nổi tiếng nhất là Diêu hoàng 姚黄, Nguỵ tử 魏紫, Triệu phấn 赵粉, Âu bích 欧碧.

- Diêu hoàng 姚黄, xuất từ nhà Diêu Sùng 姚崇nơi sườn núi Bạch Tư Mã 白司马 dưới chân Mang Sơn 邙山ở Lạc Dương 洛阳. Hoa khi mới nở sắc vàng nhạt, nở rộ sắc vàng kim, được xưng là “hoa vương” 花王.

          - Nguỵ tử 魏紫, xuất từ nhà Nguỵ Nhân Bác 魏仁博 ở Lạc Dương 洛阳. Hoa có sắc tím hồng, được xưng là “hoa hậu” 花后.

          - Triệu phấn 赵粉, sắc hồng nhạt, xuất từ nhà họ Triệu .

          - Âu bích 欧碧, sắc biếc, xuất từ nhà họ Âu .

http://www.xinhuanet.com//local/2017-05/10/c_129597284.htm

Giá đông phong 嫁東風/嫁东风: Gả cho gió đông, ý nói theo gió đông, tức gió thổi làm hoa rơi rụng. Trương Tiên 张先đời Tống trong bài từ Thương cao hoài viễn kỉ thời cùng 伤高怀远几时穷có đoạn:

Trầm hận tế tư

Bất như đào lí

Do giải giá đông phong

沉恨细思

不如桃李

犹解嫁东风

(Mang trong lòng nỗi oán hận sâu kín, suy nghĩ kĩ

Mình chẳng bằng hoa đào hoa lí kia

Những hoa ấy còn được gả cho gió đông, theo gió mà đi)

http://www.guoxuemeng.com/mingju/426921.html

Câu 382 bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm diễn Nôm thành hai câu:

Xảy nhớ khi cành Diêu đoá Nguỵ

Trước gió xuân vàng tía sánh nhau

(325 – 326)

                                                                            Huỳnh Chương Hưng

                                                                            Quy Nhơn 04/02/2022

Previous Post Next Post