Dịch thuật: Bồ đào giá đảo (Tiếu lâm quảng kí)

 

葡萄架倒

          有一吏惧内, 一日被妻挝碎面皮. 明日上堂, 太守见而问之, 吏权词以对曰: “晚上乘凉, 被葡萄架倒下, 故此刮破了.” 太守不信, : “这一定是你妻子挝碎的, 快差皂隶拿来.” 不意奶奶在后堂潜听,大怒抢出堂外. 太守慌谓吏曰: “你且暂退, 我内衙葡萄架也要倒了.”

             (笑林广记 殊禀部)

BỒ ĐÀO GIÁ ĐẢO

          Hữu nhất lại cụ nội, nhất nhật bị thê qua toái diện bì. Minh nhật thướng đường, Thái thú kiến nhi vấn chi, lại quyền từ dĩ đối viết: “Vãn thượng thừa lương, bị bồ đào giá đảo há, cố thử quát phá liễu.” Thái thú bất tín, viết: “Giá nhất định thị nễ thê tử qua toái đích, khoái sai tạo lệ nã lai.” Bất ý nãi nãi tại hậu đường tiềm thính, đại nộ thưởng xuất đường ngoại. Thái thú hoang vị lại viết: “Nễ thả tạm thoái, ngã nội nha bồ đào giá dã yếu đảo liễu.”

                                                          (Tiếu lâm quảng kí – Thù bẩm bộ)

GIÀN NHO ĐỔ

          Có một tên lại sợ vợ, ngày nọ y bị vợ đánh rách mặt. Ngày hôm sau khi lên công đường, Thái thú nhìn thấy liền hỏi nguyên nhân, y trí trá dùng lời nói gạt rằng: “Tối hôm qua lúc hóng mát, giàn nho đổ xuống đụng phải nên mới bị rách mặt.” Thái thú không tin, nói rằng: “Đó nhất định là mầy bị vợ đánh, mau sai nha dịch đi bắt bà ta đến.” Không ngờ lúc bấy giờ bà vợ của Thái thú ở hậu đường nghe lén được, cả giận xông ra. Thái thú vội vàng nói với tên lại: “Mày tạm thời lui xuống, giàn nho trong công đường của ta cũng sắp đổ rồi.”

Chú của người dịch

TIẾU LÂM QUẢNG KÍ笑林广记:tập truyện cười do Du hí chủ nhân 游戏主人 đời Thanh thu thập biên soạn thành. Toàn sách chia làm 12 bộ, gồm:

- Cổ diễm bộ 古艳部        - Hủ lưu bộ 腐流部         - Thuật nghiệp bộ 术业部

- Hình thể bộ 形体部        - Thù bẩm bộ 殊禀部      - Khuê phong bộ 闺风部

- Thế huý bộ 世讳部        - Tăng đạo bộ 僧道部      - Tham lận bộ 贪吝部

- Bần cũ bộ 贫窭部          - Cơ thích bộ 讥剌部       - Mậu ngộ bộ 谬误部      

          Những truyện cười trong Tiếu lâm quảng kí đa phần là của hai đời Minh Thanh, hình thức chủ yếu là những đoạn văn ngắn.

          Truyện Bồ đào giá đảo Thù bẩm bộ.

                                                                     Huỳnh Chương Hưng

                                                                     Quy Nhơn 21/02/2022

TIẾU LÂM QUẢNG KÍ

笑林广记

(Thanh) Du Hí chủ nhân 游戏主人 biên soạn

Tang Thánh Đồng 桑圣彤 chú dịch

Sùng Văn thư cục, 2007

Previous Post Next Post