Câu đối: Bất địch cư cao, quốc nhược dân cùng tùng quái thú .....

 

不迪居高國弱民窮從怪獸

無荒處上民安國泰現麒麟 

Bất địch cư cao, quốc nhược dân cùng tùng quái thú

Vô hoang xử thượng, dân an quốc thái hiện kì lân

                                                                                       Huỳnh Chương Hưng

                                                                                       Quy Nhơn 09/02/2022

                                                                                       Mùng 9 tết Nhâm Dần

Previous Post Next Post