Dịch thuật: Làm người cần phải nhẫn

 

LÀM NGƯỜI CẦN PHẢI NHẪN

          Trương Tam 张三 và Lí Tứ 李四 là đôi bạn học. Ngày nọ, vợ của Lí Tứ đến nhà Trương Tam chơi, Trương Tam không có ở nhà, hai bà tán gẫu trong thư phòng. Sau khi bà Lí đi, Trương Tam trở về phát hiện cây bút vàng trên bàn không còn, lúc bấy giờ tìm khắp mà tìm không thấy, bèn nghi ngờ bà Lí lấy cắp. Đã là bạn tốt, sao lại có thể làm như vậy chứ, Trương Tam giận dữ đi tìm Lí Tứ. Lí Tứ bình tĩnh nói:

          - Chúng tôi tuyện đối không làm những việc đó đối với bạn bè. Anh về tìm lại thử, nếu quả thực tìm không thấy, tôi sẽ bồi thường cho anh.

          Trương Tam về nhà tìm kĩ, hoá ra cây bút nằm ở kẹt giường. Trương Tam vội đến nhà Lí Tứ xin lỗi, đồng thời thỉnh giáo cách tu dưỡng khi làm việc. Lí Tứ viết cho Trương tam hai chữ “nhẫn” và “nhiêu” (khoan dung, tha thứ), nói rằng:

          - Gặp việc phải bình tĩnh, phải “nhẫn” và “nhiêu”, “nhẫn” so với “nhiêu” cao hơn.

          Trương Tam về nhà đem hai chữ đó dán trên lên tường.

          Chẳng bao lâu, Trương Tam có việc phải ra bên ngoài, em gái của anh ta nói với chị dâu:

          - Hoa nơi hậu hoa viên đã nở rộ, chúng ta đi xem hoa đi.

          Người chị dâu bảo rằng:

          - Chúng ta đều là phụ nữ, sao được?

          Cô em nói rằng:

          - Lấy y phục của anh đem lại đây, em giả làm đàn ông.

          Người chị dâu xem qua, rất hài lòng liền cùng với cô em chồng đi dạo vườn hoa. Dạo chơi cả buổi cảm thấy mệt liền về nhà, hai chị em nằm trên giường ngủ thiếp đi. Trương Tam về nhà nhìn thấy vợ đang ngủ cùng một người đàn ông khác, lúc bấy giờ lửa giận bốc lên, cả người phát run, bèn rút cây kiếm đeo bên mình định giết người đàn ông nọ. Vừa mới ngẩng đầu nhìn lên tường thấy chữ “nhiêu”, nghĩ bụng, việc khác có thể tha thứ, việc này có thể tha thứ không? Đương lúc thu kiếm, lại thấy chữ “nhẫn” trên tường, liền không còn chủ ý. Vội chạy đến nhà Lí Tứ nói rõ đầu đuôi. Lí Tứ bảo rằng:

          - Anh về nhà xem kĩ lại thử, tuyệt đối chớ có manh động.

          Trương Tam về nhà, vừa lúc cô em trở mình, giật mình kinh hãi cả người đầy mồ hôi. Nguy hiểm thật. Nếu không nhờ hai chữ của Lí Tứ thì đã gây ra hoạ lớn rồi.

                                                        Huỳnh Chương Hưng

                                                        Quy Nhơn 05/01/2021

Nguồn

http://www.jpgushi.com/m/m/7212.html

Previous Post Next Post