Dịch thuật: Truyền thuyết "bắc qua"

 

TRUYỀN THUYẾT "BẮC QUA"

          Trên đời có đông qua 冬瓜 (bí đao), nam qua 南瓜 (bí đỏ), tây qua 西瓜(dưa hấu), cùng nhưng tại sao lại không có bắc qua 北瓜? Kì thực, nguyên trên đời vốn có bắc qua, nhưng cuối cùng bắc qua bị Diêm Vương 阎王 ăn mất. Chuyện là như thế nào? Có một truyền thuyết có liên quan đến Đường Thái Tông Lí Thế Dân 唐太宗李世民.

          Lí Thế Dân khi chưa lên ngôi hoàng đế, lúc bấy giờ thiên hạ đại loạn, ông ta thống lĩnh một đội quân chinh chiến khắp nơi, trên đường có kết bái huynh đệ với mấy vị tướng lĩnh cao cường có bản lĩnh, họ thề với trời: Không cầu sinh cùng năm cũng tháng cùng ngày, chỉ cầu được chết cùng ngày cùng tháng cùng năm.

          Dưới sự giúp đỡ của mấy anh em kết bái, Lí Thế Dân lên làm hoàng đế, nhưng mấy vị anh em kết bái kia có người bị quân địch giết chết, có người bị hại chết, có người bệnh chết, duy chỉ Lí Thế Dân không chết. Lí Thế Dân làm hoàng đế, hàng ngày rất bận, sớm đã quên đi mấy anh em kết bái kia.

          Mấy anh em kết bái trước mặt Diêm Vương cáo trạng Lí Thế Dân, nói với Diêm Vương rằng:

          - Lúc ban đầu khi chúng tôi kết bái, có thề với trời, chỉ cần chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Nay chúng tôi đều đã chết, nhưng Lí Thế Dân hãy còn sống, đó là bất kính với trời. Xin Diêm Vương cho Lí Thế Dân chết.

          Diêm Vương nghe qua sai tiểu quỷ đi tra xét, quả nhiên có chuyện đó, liền phái ngưu đầu mã diện đi bắt hồn Lí Thế Dân.

          Thủ hạ của Lí Thế Dân là Nguỵ Trưng 魏征, có âm dương nhãn, có thể nhìn thấy rõ cả địa ngục và nhân gian, ngưu đầu mã diện vừa đến kinh thành thì bị Nguỵ Trưng phát hiện. Nguỵ Trưng gọi Tần Quỳnh 秦琼và Kính Đức 敬德bảo vệ cửa phòng của Lí Thế Dân, không cho ngưu đầu mã viện bước vào, sau đó mới báo cáo với Lí Thế Dân.

          Lí Thế Dân sau khi nghe nói sự tình sợ đến mức run lẩy bẩy, hỏi Nguỵ Trưng phải làm thế nào? Nguỵ Trưng đáp rằng:

          - Đó là việc mà ngài năm đó tự mình làm ra, thoái thác không được đâu. Nay chỉ hi vọng Diêm Vương cũng thu nhận lễ vật giống các quan trên dương thế.

          Lí Thế Dân bảo rằng:

          - Diêm Vương muốn gì ta đều đáp ứng, khanh mau đi hỏi thử.

          Nguỵ Trưng dùng âm dương nhãn đến điện Diêm Vương, nói với Diêm Vương rằng:

          - Lí Thế Dân nay là hoàng thượng, có thiên hạ, muồn gì thì có nấy, nếu như Diêm Vương miễn chết cho ông ta, thì ngài muốn gì chúng tôi đều đáp ứng.

          Diêm Vương suy nghĩ một hồi lâu, nói rằng:

          - Địa phủ của ta cũng là có đầy đủ các món các vật, chỉ có điều là không có bắc qua. Nghe nói bắc qua mùi vị tươi ngon không quả gì sánh bằng. Nếu Lí Thế Dân có thể dâng lên bắc qua, thì ta sẽ tha mạng cho ông ta.

         Nguỵ Trưng lập tức trở về báo cáo. Lí Thế Dân nghe xong lập tức hạ lệnh các châu các phủ, mỗi nhà mỗi hộ đều đem bắc qua tiến cống. Như vậy, Lí Thế Dân lệnh cho mọi người đem bắc qua có ở trên đời thu gom lại, tặng cho Diêm Vương. Từ đó trên đời không còn có bắc qua, muốn ăn bắc qua phải xuống địa ngục.

          Thực ra, Diêm Vương chỉ cần một chút bắc qua là được, nhưng Lí Thế Dân thiếu tự tin, đem bắc qua có trên đời tặng hết, nếu không thì, người sống có thể được ăn bắc qua rồi.

                                                        Huỳnh Chương Hưng

                                                        Quy Nhơn 05/12/2021

Nguồn

http://www.jpgushi.com/m/m/7294.html

Previous Post Next Post