Dịch thuật: Quan sơn nguyệt (Lí Bạch)

 

关山月

明月出天山

苍芒云海间

长风几万里

吹度玉门关

汉下白登道

胡窥青海湾

由来征战地

不见几人还

戍客望边邑

思归多苦颜

高楼当此夜

叹息未应闲

                                                                   (李白)

QUAN SƠN NGUYỆT

Minh nguyệt xuất Thiên sơn

Thương mang vân hải gian

Trường phong kỉ vạn lí

Xuy độ Ngọc Môn quan

Hán há Bạch Đăng đạo

Hồ khuy Thanh Hải loan

Do lai chinh chiến địa

Bất kiến kỉ nhân hoàn

Thú khách vọng biên ấp

Tư quy đa khổ nhan

Cao lâu đương thử dạ

Thán tức vị ưng nhàn

                                                                       (Lí Bạch)

TRĂNG NƠI QUAN SƠN

 Trăng sáng mọc lên trên Thiên sơn

Xuyên qua biển mây mênh mông

Gió thốc vượt mấy vạn dặm

Thổi đến Ngọc Môn quan

Năm đó quân Hán trực chỉ đến Bạch Đăng đạo

Quân Hồ dòm ngó núi sông Thanh Hải

Nơi đây xưa nay là chiến địa

Tướng sĩ xuất chinh ít thấy người sống sót trở về

Từ nơi biên giới nhìn cảnh tượng biên thành xa xa

Nhớ đến quê nhà không ngăn được nỗi u sầu

Đêm nay thê tử chốn lầu cao

Thở than mãi không thôi 

                                                                  Huỳnh Chương Hưng

                                                                  Quy Nhơn 13/12/2021

Nguồn

https://baike.baidu.com/item/%E5%85%B3%E5%B1%B1%E6%9C%88/7037360

 

Previous Post Next Post