Câu đối: Tô thuyết hoành tung trần nhất diện ...

 

蘇說橫縱塵一面

政場熱鬧月三舟 

Tô thuyết hoành tung trần nhất diện

Chính trường nhiệt náo nguyệt tam chu

                                                                                Huỳnh Chương Hưng

                                                                                Quy Nhơn 13/12/2021

 

Previous Post Next Post