Dịch thuật: Đống vân trở tận tương tư nhãn (343) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 

ĐỐNG VÂN TRỞ TẬN TƯƠNG TƯ NHÃN (343)

凍雲阻盡相思眼

Mây mù âm u che lấp mắt tương tư

          Đống vân 凍雲/冻云: Mây mù âm u lúc trời đông rét buốt. Phương Can 方干thời Đường ở bài Đông nhật 冬日 viết rằng:

Thiêu hoả yểm quan toạ

Cùng cư khách phỏng hi

Đống vân sầu mộ sắc

Hàn nhật đạm tà huy

Xuyên dũ trúc phong mãn

Nhiễu đình vân diệp phi

Dĩ ta chu nhất tuế

Ki ngụ thượng hà y

烧火掩关坐

穷居客访稀

冻云愁暮色

寒日淡斜

穿牖竹风满

绕庭云叶飞

已嗟周一

羁寓尚何依

(Đốt lửa lên đóng cửa ngồi sưởi ấm

Vì ở ẩn nên ít khách đến thăm

Mây mù giăng đầy, trời tối có sắc u sầu

Ngày rét, ánh nắng chiều nhợt nhạt

Trúc và gió xuyên qua đầy cửa sổ

Khắp sân mây và lá cùng bay

Lại qua thêm một năm nữa rồi

Cư ngụ nơi đất khách còn biết nương vào đâu)

https://gs.xknote.com/shici/khvl19157rw.html

Câu 343 bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm là:

Lớp mây ngại mặt trông nhìn (291)

Bản Chinh phụ ngâm khúc của Vân Bình Tôn Thất Lương, nxb Tân Việt, in năm 1953 là:

Lớp mây NGỪNG mắt NGẠI nhìn 

                                                                            Huỳnh Chương Hưng

                                                                            Quy Nhơn 18/12/2021

Previous Post Next Post