Dịch thuật: Hoán khê sa - Du Kì Thuỷ Thanh Tuyền tự (Tô Thức)

 

浣溪沙 - 游蕲水清泉寺

山下兰芽短浸溪

松间沙路净无泥

萧萧暮雨子规啼

谁道人生无再少

门前流水尚能西

休将白发唱黄鸡

                                                                        (苏轼)

HOÁN KHÊ SA - DU KÌ THUỶ THANH TUYỀN TỰ

Sơn hạ lan nha đoản tẩm khê,

Tùng gian sa lộ tịnh vô nê.

Tiêu tiêu mộ vũ tử quy đề.

Thuỳ đạo nhân sinh vô tái thiếu?

Môn tiền lưu thuỷ thượng năng tê (tây)!

Hưu tương bạch phát xướng hoàng kê.

                                                                                    (Tô Thức)

ĐẾN CHƠI THANH TUYỀN TỰ Ở HUYỆN KÌ THUỶ

(Theo điệu Hoán khê sa)

Dưới chân núi, lan thảo đã trổ chồi non, ngâm chân trong khe,

Lối sỏi nhỏ nơi rừng tùng, sạch không chút bùn lầy.

Trong cơn mưa phùn buổi chiều tà, chim tử quy cất tiếng kêu

Ai bảo rằng đời người khi già rồi thì không thể trẻ trở lại,

Anh hãy nhìn xem trước cửa nhà, dòng sông còn có thể chảy về hướng tây.

Cho nên chớ than đầu bạc, chớ buồn vì thời gian trôi đi.

                                                                   Huỳnh Chương Hưng

                                                                        Quy Nhơn 03/12/2021

 

Previous Post Next Post