Câu đối: Âm tào tự cổ tồn hắc khuyển .....

 

陰曹自古存黑犬

陽世而今現赤牛

Âm tào tự cổ tồn hắc khuyển

Dương thế nhi kim hiện xích ngưu

                                                                                       Huỳnh Chương Hưng

                                                                                       Quy Nhơn 26/12/2021

Previous Post Next Post