Dịch thuật: Thử thân phản hận bất như mộng (309) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 

THỬ THÂN PHẢN HẬN BẤT NHƯ MỘNG (309)

此身反恨不如夢

Hận cho thân này không được như trong giấc mộng

          Hận bất như 恨不如: Hận chẳng bằng.

          Bạch Cư Dị 白居易đời Đường ở bài từ theo điệu Lãng đào sa 浪淘沙  (kì 3) viết rằng:

Tá vấn giang triều dữ hải thuỷ

Hà tự quân tình dữ thiếp tâm

Tương hận bất như triều hữu tín

Tương tư thuỷ giác hải phi thâm

借问江潮与海水

何似君情与妾心

相恨不如潮有信

相思始觉海非深

(Thử hỏi nước triều trên sông cùng biển lớn,

Có giống với sự vô tình của chàng và nỗi lòng nhớ thương của thiếp không?

Hận chàng một khi đã ra đi không bằng nước triều kia lên xuống còn giữ được chữ tín,

Lúc tưởng nhớ chàng mới biết biển lớn kia sâu vẫn chưa bằng tình của thiếp đối với chàng.)

http://www.exam58.com/gkscmj/17723.html

          Và trong bài từ Cựu hương tàn phấn 旧香残粉 theo điệu Nguyến Lang quy 阮郎归 của Án Cơ Đạo 晏几道 đời Tống có câu:

Cựu hương tàn phấn tự đương sơ

Nhân tình hận bất như

Nhất xuân do hữu kỉ hàng thư

Thu lai thư cánh sơ

.............

旧香残粉似当初

人情恨不如

一春犹有几行书

秋来书更疏

.................

(Mùi hương của phấn son dùng ngày trước đến nay vẫn còn thơm như lúc ban đầu,

Thế mà ngược lại nhân tình hận chẳng bằng.

Mùa xuân còn gởi mấy dòng thư đến,

Đến mùa thu, thư gởi ngày càng thưa.)

...............

http://www.360doc.com/content/18/0621/21/39643375_764239146.shtml

Câu 309 bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm là:

Hận thiếp thân lại chăng bằng mộng (265)

Bản Chinh phụ ngâm khúc của Vân Bình Tôn Thất Lương, nxb Tân Việt, in năm 1953 là:

GIẬN  thiếp thân lại KHÔNG bằng mộng 

                                                                            Huỳnh Chương Hưng

                                                                            Quy Nhơn 04/11/2021

Previous Post Next Post