Dịch thuật: Tầm quân dạ dạ đáo giang tân (304) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 

TẦM QUÂN DẠ DẠ ĐÁO GIANG TÂN (304)

尋君夜夜到江津

Tìm chàng, thiếp đêm đêm đến bên bờ sông

          Giang tân 江津: Bên bờ sông.

Trong Liệt tiên truyện 列仙传có câu chuyện thần thoại, kể rằng:

          Có hai cô gái xinh đẹp, không biết từ đâu đến, ra bờ sông dạo chơi, gặp một chàng thanh niên tên Trịnh Giao Phủ 郑交甫. Trịnh Giao Phủ rất thích hai cô gái, mà không biết rằng đó là hai vị tiên nữ. Trịnh Giao Phủ nói với nô bộc của mình là muốn đến chỗ hai cô gái xin hai cô tặng cho ngọc bội. Hai cô gái tháo ngọc bội tặng cho. Trịnh Giao Phủ cất ngọc bội trong người, đi được mấy chục bước, nhìn lại ngọc bội thì không còn nữa, quay đầu lại nhìn cũng không thấy hai cô gái đâu.

http://www.360doc.com/content/20/0730/11/32901809_927595371.shtml

Trong Vịnh hoài thi bát thập nhị thủ 咏怀诗八十二首 của Nguyễn Tịch 阮籍 trong Văn tuyển 文选, ở bài thứ 2 có đoạn:

Nhị phi du giang tân

Tiêu dao thuận phong tường

Giao Phủ hoài hoàn bội

Uyển luyến hữu phân phương

Y mĩ tình hoan ái

Thiên tải bất tương vong

.................

二妃游江滨

逍遥顺风翔

交甫怀环佩

婉娈有芬芳

猗靡情欢爱

千载不相忘

..............

(Nhị phi dạo chơi bên bờ sông

Tiêu dao tự tại nhẹ nhàng bay theo gió

Giao Phủ cất ngọc bội trong người

Nhị phi trẻ đẹp, toàn thân lại toả mùi thơm

Đôi bên chia tay tình quyến luyến

Ngàn năm không thể nào quên)

......................

https://baike.baidu.com/item/%E5%92%8F%E6%80%80%E5%85%AB%E5%8D%81%E4%BA%8C%E9%A6%96/13384769

          Theo ý riêng, ở đây Đặng Trần Côn theo điển trên mượn từ “giang tân”.

          Từ “giang tân” trong bản Chinh phụ ngâm Hán Nôm hợp tuyển và bản của Vân Bình Tôn Thất lương đều viết là 江津.

Câu 304 bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm là:

Đêm đêm thường tới giang tân tìm người (260)

Bản Chinh phụ ngâm khúc của Vân Bình Tôn Thất Lương, nxb Tân Việt, in năm 1953 là:

Đêm đêm thường ĐẾN Giang tân tìm người 

                                                                            Huỳnh Chương Hưng

                                                                            Quy Nhơn 01/11/2021

Previous Post Next Post