Dịch thuật: Nguồn gốc họ Ân (Bách gia tính)

 

NGUỒN GỐC HỌ ÂN 

Về nguồn gốc họ (tính) Ân chủ yếu có 3 thuyết:

1- Xuất phát từ tính (họ) Tử , lấy tên nước làm họ (thị).

          Thời thượng cổ, quân vương Thương Thang 商汤khai sáng triều Thương, khi truyền đến vị quân chủ đời thứ 10 là Bàn Canh 盘庚, đã dời quốc đô đến đất Ân , sau xưng là Ân Thương 殷商. Sau khi Vũ Vương 武王 phạt Trụ , con cháu Bàn Canh phân tán, một số lấy địa danh quốc đô làm họ (tính), nối đời tương truyền họ (tính) Ân .

2- Thời cổ một bộ phận người cư trú bên bờ sông Ân (nay là vùng Hứa Xương 许昌Nam 河南), bèn lấy địa danh nơi ở làm họ (thị).

3- Do các dân tộc thiểu số như Mãn , Di “Hồ tính Hán hoá” 胡姓汉化 (họ của người Hồ bị Hán hoá) mang họ (tính) Ân .

Họ Ân ước chiếm 0,16% nhân khẩu của dân tộc Hán trong cả nước, xếp vị trí thứ 104. Các tỉnh Sơn Đông 山东, Vân Nam 云南, Tứ Xuyên 四川, Hà Bắc 河北, Thiểm Tây 陕西có nhiều người mang họ Ân .

Danh nhân các đời

          Thời Hán có Thái thú Ân Tục 殷续, Ân Đan 殷丹. Thời Tấn có Trung quân Tướng quân Ân Hạo . Thời Đường có Binh bộ Thượng thư Ân Khai Sơn 殷开山. Triều Thanh có hoạ gia Ân Vân Lâu 殷文楼, thời Đạo Quang 道光 có Tiến sĩ Ân Triệu Dung 殷兆镛.

                                                              Huỳnh Chương Hưng

                                                              Quy Nhơn 17/11/2021

Nguyên tác Trung văn

THẠCH TÍNH UYÊN NGUYÊN

石姓渊源

Trong quyển

BÁCH GIA TÍNH

百家姓

Biên soạn: Triệu Dương 赵阳

Cát Lâm Đại học xuất bản xã, 2005

Previous Post Next Post