Dịch thuật: Mã cách khoả thi (Thành ngữ cố sự)

 

MÃ CÁCH KHOẢ THI

马革裹尸

DA NGỰA BỌC THÂY 

Giải thích: Dùng da ngựa bọc lấy thi thể. Hình dung chiến tử chốn sa trường, không có quan tài để liệm. Nhìn chung dùng để chỉ  vì sự nghiệp chính nghĩa mà hi sinh nơi chiến trường.

Xuất xứ: Nam triều . Tống . Phạm Việp 范晔: Hậu Hán thư – Mã Viện truyện 后汉书 - 马援传  

          Năm Kiến Vũ 建武 thứ 20 triều Đông Hán (năm 44), Đại tướng Mã Viện 马援 nơi biên cương thắng trận trở về, lúc sắp đến kinh thành, nhìn thấy hai bên đường lớn đoàn người đến nghinh tiếp đứng dày đặc.

          Trong đám người đó có một người tên Mạnh Kí 孟冀, ông là bạn cũ của Mã Viện, lúc nghinh đón, nói với Mã Viện nhiều lời cung kính, ý là lần này chẳng qua là đắc thắng về triều, hoàng thượng nhất định sẽ phong thưởng, được cao quan hậu lộc, không còn phải lo sầu nữa. Nào ngờ Mã Viện nghe qua, nét mặt sa sầm lại, nói với Mạnh Kí rằng:

          - Nay thiên hạ chưa hoàn toàn thái bình, Hung Nô 匈奴 và Ô Hoàn 乌桓 thường đến xâm nhiễu biên cương phía bắc, cho nên điều mà tôi nghĩ tới là nỗi lo từ bên ngoài chưa yên, phải chủ động thỉnh chiến, đánh lui quân địch. Đại trượng phu phải chuẩn bị đổ máu nơi chiến trường, lấy da ngựa bọc thây cũng là việc không hề tiếc. Sao lại bắt chước bọn nhu phu vô dụng, lười nhác hưởng lạc cùng bọn nữ nhi tại gia đình?

          Mạnh Kí không ngăn được nỗi hổ thẹn, than rằng:

          Là một chí sĩ, nhất định phải có hùng tâm như Mã Viện. So với ông ấy, người như tôi quả thật là chẳng ra gì.

                                                                Huỳnh Chương Hưng

                                                             Quy Nhơn 15/11/2021

Nguyên tác Trung văn

MÃ CÁCH KHOẢ THI

马革裹尸

TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP

中国成语故事总集

(tập 1)

Chủ biên: Đường Kì 唐麒

Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004

Previous Post Next Post