Dịch thuật: Lũng thuỷ Hàm quan dữ tử thân (310) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 

LŨNG THUỶ HÀM QUAN DỮ TỬ THÂN (310)

隴水函關與子親

Cùng chàng thân ái nơi Lũng thuỷ Hàm quan

          Lũng thuỷ /陇水: Tên một dòng sông, xuất phát từ Lũng sơn 陇山 nên có tên như thế.

          Trong Nhạc phủ thi tập 乐府诗集 có bài Lũng đầu thuỷ 陇头水 của một tác giả thời Nam Bắc triều:

Lũng đầu chinh nhân biệt

Lũng thuỷ lưu thanh yết

Chỉ vị thức quân ân

Cam tâm tùng khổ tiết

Tuyết đống cung huyền đoạn

Phong cổ kì can chiết

Độc hữu cô hùng kiếm

Long Tuyền tự bất diệt

陇头征人别

陇水流声咽

只为识君恩

甘心从苦节

雪冻弓弦断

风鼓旗竿折

独有孤雄剑

龙泉字不灭

(Chinh nhân từ biệt Lũng đầu

Lũng thuỷ nước chảy nghe u yết

Chỉ vì biết được ơn vua hậu đãi

Nên cam tâm chịu khổ, lòng trung như nhất

Tuyết rơi nhiều khiến dây cung đông cứng phải đứt

Gió thổi mạnh khiến cán cờ phải gãy

Tuy dây cung đứt cán cờ gãy, nhưng còn cây kiếm lẻ loi này

Hai chữ “Long Tuyền” trên kiếm không hề mai một)

https://baike.baidu.com/item/%E9%99%87%E5%A4%B4%E6%B0%B4/22046939

          Và Lục Du 陆游 đời Tống cũng có bài Lũng đầu thuỷ 陇头水. Bốn câu đầu của thơ như sau:

Lũng đầu thập nguyệt thiên vũ sương

Tráng sĩ dạ vãn Lục trầm thương

Ngoạ văn Lũng thuỷ tư cố hương

Tam canh khởi toạ lệ sổ hàng

.............

陇头十月天雨霜

壮士夜挽绿沉枪

卧闻陇水思故乡

三更起坐泪数行

..................

(Tháng Mười nơi Lũng đầu trời đã đổ sương

Tráng sĩ đang đêm không ngủ ôm cây thương “Lục trầm” cảm khái

Nằm nghe tiếng nước Lũng Thuỷ nhớ đến quê nhà

Canh ba ngồi dậy mà tuôn rơi mấy hàng nước mắt)

...............

https://baike.baidu.com/item/%E9%99%87%E5%A4%B4%E6%B0%B4/10883995

          “Lũng đầu” ở hai bài trên có thể xem là phiếm xưng chỉ nơi biên tái.

          Hàm quan 函關/函关: Tức Hàm Cốc quan 函谷关, vùng biên tái trọng yếu được thiết lập sớm nhất trong lịch sử Trung Quốc.

Câu 310 bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm là:

Được gần chàng bến Lũng thành Quan (266)

                                                                            Huỳnh Chương Hưng

                                                                            Quy Nhơn 10/11/2021

Previous Post Next Post