Dịch thuật: Lạc nhật bình sa nhạn nhất quần (322) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 

LẠC NHẬT BÌNH SA NHẠN NHẤT QUẦN (322)

落日平沙雁一群

Bầy chim nhạn sa xuống bãi cát mênh mông trong buổi chiều tà 

          Lạc nhật bình sa 落日平沙: Mặt trời lặn trên bãi cát mênh mông.

          Trong Nhạc phủ thi tập 乐府诗集 quyển 79, trong Vạn thủ Đường nhân tạp cú 万首唐人杂句 quyển 58, và trong Toàn Đường thi 全唐诗 quyển 27 có chép bài thơ theo điệu Thuỷ điệu ca đầu 水调歌头, không rõ tác giả:

Bình sa lạc nhật đại hoang tê (tây)

Lũng thượng minh tinh cao phục đê

Cô sơ kỉ xứ khan phong hoả

Tráng sĩ liên doanh hậu cổ bề

平沙落日大荒西

陇上明星高复低

孤山几处看烽火

壮士连营候鼓鼙

(Nơi hoang mạc phía tây mênh mông mặt trời đã lặn

Trên đỉnh Lũng sơn, sao mọc ra lấp lánh chuyển dời

Vài nơi trên ngọn núi lẻ loi thấy có lửa canh phòng chiếu sáng

Tráng sĩ nơi các doanh trại nghe tiếng trống báo hiệu chờ đợi lệnh)

http://www.exam58.com/tllsjx/4864.html

          Đới Phục Cổ 戴复古đời Tống có bài Giang thôn vãn thiếu 江村晚眺:

Giang đầu lạc nhật chiếu bình sa

Triều thoái ngư thuyền các ngạn tà

Bạch điểu nhất song lâm thuỷ lập

Kiến nhân kinh khởi nhập lô hoa

江头落日照平沙

潮退渔船搁岸斜

白鸟一双临水立

见人惊起入芦花

(Nơi đầu sông, mặt trời lặn chiếu lên bãi cát

Nước triều xuống, thuyền câu nghiêng gác nơi bờ sông

Một đôi chim trắng đến đậu bên bờ nước

Thấy người đến, kinh sợ vội bay vào đám hoa lau)

http://www.exam58.com/gushi/5121.html

Câu 322 bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm là:

Một đoàn âu lộ trước ghềnh chơi hôm (276)

Bản Chinh phụ ngâm khúc của Vân Bình Tôn Thất Lương, nxb Tân Việt, in năm 1953 là:

Một ĐÀN CÒ ĐẬU trước ghềnh CHIỀU hôm

                                                                            Huỳnh Chương Hưng

                                                                            Quy Nhơn 18/11/2021

Previous Post Next Post