Dịch thuật: Giang biên mãn bạch tần (318) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 

GIANG BIÊN MÃN BẠCH TẦN (318)

江邊滿白蘋

Bên sông nở đầy hoa bạch tần 

          Bạch tần 白蘋: Tên một loại thực vật, loại thuỷ thảo. Trong bài Gia Định đăng chu tác 嘉定登舟作 của Hoàng Tông 黄琮đời Tống có đoạn:

...............

Thuý vũ kinh phi giang thượng điểu

Bạch tần khai mãn giang biên hoa

Giang điểu giang hoa vô hạn cảnh

Bích lưu đãng dạng ba văn tĩnh

.....................

.....................

翠羽惊飞江上鸟

白蘋开满江边花

江鸟江花无限景

碧流荡漾波纹静

.....................

........................

(Loài chim sắc xanh kinh sợ bay trên sông

Loài hoa bạch tần nở đầy bên sông

Chim trên sông, hoa bên sông cảnh tượng đẹp vô hạn

Nước biếc dập dờn, sóng nước lặng yên)

.........................

http://m.929q.com/zishici_htyrgixtoiti/

Các câu 318, 319, 329:

Giang biên mãn bạch tần

Yên thảo phi thanh lũ

Tần tang nhiễm lục vân

江邊滿白蘋

燕草披青縷

秦桑染綠雲

(318 – 320)

Bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm đã dịch gộp là:

Cỏ biếc um dâu mướt màu xanh (274)

                                                                            Huỳnh Chương Hưng

                                                                            Quy Nhơn 12/11/2021

Previous Post Next Post