Dịch thuật: Dịch lộ đoản trường đình (324) (Đặng Trần Côn: Dịch lộ đoản trường đình)

 

DỊCH LỘ ĐOẢN TRƯỜNG ĐÌNH (324)

 驛路短長亭

Chỉ thấy đoản đình trường đình trên đường

          Dịch lộ 驛路/驿路: Tức đường lớn. Đường dùng để chuyển văn thư của chính phủ thời cổ, dọc đường đặt các dịch trạm để đổi ngựa hoặc để nghỉ chân.

          Đoản trường đình 短長亭/短长亭: Tức đoản đình và trường đình. Thời cổ nơi dịch lộ lập đình để người đi đường nghỉ chân và cũng là nơi tiễn biệt. Cứ 10 dặm là 1 trường đình 长亭, 5 dặm là 1 đoản đình 短亭.

          Trong Ai Giang Nam phú 哀江南赋của Dữu Tín 庾信 thời Bắc Tống có câu:

Thập lí ngũ lí, trường đình đoản đình

十里五里,长亭短亭

(Mười dặm năm dặm, trường đình đoản đình)

          Vương Xương Linh 王昌龄 thời Đường ở bài Thiếu niên hành 少年行 (bài 1) viết rằng:

Tây Lăng hiệp niên thiếu

Tống khách quá trường đình

Thanh hoè giáp lưỡng lộ

Bạch mã như lưu tinh

Văn đạo vũ thư cấp

Thiền vu khấu Tỉnh Hình

Khí cao khinh phó nạn

Thuỳ cố Yên sơn minh

西陵侠少年

送客过长亭

青槐夹两路

白马如流星

闻道羽书急

单于寇井陉

气高轻赴难

谁顾燕山铭

(Du hiệp thiếu niên ở Tây Lăng

Cùng khách đến trường đình tiễn biệt

Dọc hàng cây hoè xanh ở đường lên đường xuống

Có tín sứ cưỡi bạch mã phi nhanh như sao lướt trong đêm

Nghe được tin đó là hịch từ biên quan khẩn cấp truyền về

Thiền vu Hung nô xâm phạm quan ải Tỉnh Hình

Thiếu niên hạo khí xung thiên muốn tùng quân ra biên cương giết địch

Như Đậu Hiến ngày nào thắng giặc đã khắc thạch trên núi Yên Nhiên)

https://baike.baidu.com/item/%E5%B0%91%E5%B9%B4%E8%A1%8C/22679208

Câu 324 bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm là:

Trông đàng bắc đôi chòm quán khách (277)

Bản Chinh phụ ngâm khúc của Vân Bình Tôn Thất Lương, nxb Tân Việt, in năm 1953 là:

Trông ĐƯỜNG  bắc đôi chòm quán khách 

                                                                            Huỳnh Chương Hưng

                                                                            Quy Nhơn 21/11/2021

Previous Post Next Post